Групове навчання
Обзор: 1.Робота у групах забезпечує умови співробітництва у навчанні і соціально-формуючого впливу на особистість. 2.Ефективність роботи членів групи зростає у малих групах та мікрогрупах (3-10 осіб).
Просмотр: эта статья прочитана 4402 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Групове навчання


Групове навчання1.Робота у групах забезпечує умови співробітництва у навчанні і соціально-формуючого впливу на особистість.
2.Ефективність роботи членів групи зростає у малих групах та мікрогрупах (3-10 осіб).
3.Стосунки у групі збагачують професійний і комунікативний досвід особистості.
4.Функції тьютора щодо супроводження навчання групи поділяються на системні напрямки: інформаційні, комунікаційні, організаційні, керувальні.
5.Інформаційний напрямок містить засоби адаптації, створення мотивації, створення дискусії, супроводження посилань, чатів, організацію додаткових матеріалів.
6.Комунікаційний напрямок містить підготовку питань до рефлексії і контролю, керування процесів спілкування, сценарії чатів і дискусій, заходи щодо запобігання психологічним бар'єрам і конфліктам.
7.Організаційні і керувальні заходи підтримують вищезазначені напрямки.
8.Група має обов'язково явні або неявні соціальні цілі, що формуються на тлі спільного створення навчальних та особистих продуктів.
9.Тьютор залежно від стану навчального процесу у групі може виконувати обов'язки учасника, коректора або консультанта.
10.Способи утворення груп можуть бути різними, але основною умовою має бути різний рівень підготовки, що забезпечує потребу у взаємодопомозі, обміні досвідом та інших проявах корисної співпраці.
11.Основний груповий процес - це створення продукту. Передумова успішності - якісний соціальний клімат у груповому середовищі.
12.Для допомоги у створенні етикету групи тьютор надає певні рекомендації (інструкції).
13.Тьютор спостерігає за роботою груп, щоб запобігти соціальним конфліктам і допомогти розв'язати виробничі конфлікти.
14.Контрольований конфлікт є рушійним елементом навчання.
15.Тьютор працює одночасно з групою і з окремими особистостями в її складі з метою досягти спільної цілі.
16.Група як навчальне угрупування зв'язана спільними цілями і повинна складати план своєї роботи з урахуванням діяльності кожного члена групи і тьютора.

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Дистанційний курс на - http://dm.bcoreanda.com

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...