Керування роботою групи
Обзор: Керування це авторитетна і відповідальна допомога студентам в груповій роботі для досягнення навчальних цілей.
Просмотр: эта статья прочитана 3657 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Керування роботою групи


Керування роботою групи  Керування це авторитетна і відповідальна допомога студентам в груповій роботі для досягнення навчальних цілей. При організації роботи малих груп: формулюється групове завдання; визначаються правила роботи; пропонується форма підбиття підсумків, що дає можливість студентам проаналізувати ефективність роботи всієї групи. Тьютор спостерігає за процесом і починає діяти, коли виникають ускладнення. Він розвиває і зміцнює навички навчання за допомогою досягнення консенсусу, поваги до різних точок зору, особистої відповідальності, розв'язування конфліктів, спеціальної системи завдань, питань і прямих керуючих впливів. Тут важливі: стратегія; навчання і допомога; розв'язування конфліктів; практичні рекомендації.

 Варто враховувати, що модерування двох навчальних груп, що працюють з одним і тим же змістом і розв'язують одну й ту ж проблему - це зовсім різні задачі. Причин розходжень може бути багато. Члени групи мають різні знання, життєвий досвід, досвід роботи в групі, культурні і мовні особливості, комп'ютерні уміння. Тьютор завжди перед початком навчального процесу повинен маги стратегічний план роботи. План має враховувати навчальні цілі програми, доступні ресурси. У той же час необхідно враховувати мету і задачі студентів, їхній досвід, базову підготовку, причини, за яких вони вибрали цей курс, які комп'ютерні технології їм доступні, їхній досвід роботи в групі. Працюючи з групою, тьютор повинен ставитися до студентів як до учасників групи, і водночас, як до окремих особистостей. У цьому випадку він може максимально використати всі можливості групової роботи.

 Тьютор повинен дуже тактовно пояснити студентам, чому на цьому етапі навчального процесу сформовані групи і яку навчальну мету вони виконують. У протилежному випадку може піти шквал емоційних висловлювань з приводу різних організацій, у які включали насильно у шкільні роки, свободи особи і т. д. Тьютор не повинен забувати, що він виконує навчальну роботу, мета якої - поліпшення здібностей студентів та одержання ними навичок якісного виконання діяльності. Тьютор природно більше знає про предмет вивчення та уміє вирішувати досить складні проблеми. У процесі роботи групи його задача не розповідати про проблему, не підказувати студентам хід рішення, а допомагати аналізувати проблеми, відповідати на питання, що виникають у студентів.

 Конфлікт це частина нашого життя і якщо конфлікт контрольований, він є рушійним елементом навчання,  адже підключається соціальний аспект співвідносин у діяльності. Проблеми виникають, коли конфлікти виходять з-під контролю, і тут задача тьютора - повернути процес у первісне русло. Тьютор може керуватися п'ятьма стратегіями розв'язання конфлікту: він може сподіватися, що проблема буде вирішена сама собою, і нічого не робити; він може дати інформацію, що зніматиме конфлікт; він може стати на бік однієї з груп у конфлікті; він може кооперуватися з групами для формування загального рішення; він може шукати компроміс. Яка зі стратегій більше підходить - залежить від ситуації, і вибрати її має тьютор. У попередній главі наведена велика кількість рекомендацій тьютору з організації спілкування в групі.

 Більшість з них може бути використана при організації роботи малих груп. Для роботи з малими групами тьютору бажано керуватися такими правилами. Тьютор повинен працювати і з групою, і з окремими особистостями у цілях групи. Усі його контакти з окремими учасниками групи мають бути прозорими для всіх. Тьютор повинен визначити правила власної роботи у діалозі з групою. Ці правила стають фундаментом для формування основних угод з розв'язання конфліктних ситуацій. Велику роль у роботі групи грає зворотний зв'язок, що дозволяє студентам коригувати їхню поведінку та підсилювати якість прийнятих рішень У групі. Дуже корисним є складання розкладу роботи кожної групи, з якого стає зрозуміла діяльність як групи, так і тьютора. Групове навчання

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Дистанційний курс на - http://dm.bcoreanda.com

 

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...