Основні вимоги до ДМ
Обзор: Основою метою вивчення курсу ДМ є надання теоретичних і практичних знань майбутнім інженерам в області проектування, виготовлення і грамотної експлуатації сучасних машин із дотриманням вимог технологічної й економічної доцільності.
Бесплатно
Просмотр: эта статья прочитана 4979 раз

rar

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

       Основою метою вивчення курсу ДМ є надання теоретичних і практичних знань майбутнім інженерам в області проектування, виготовлення і грамотної експлуатації сучасних машин із дотриманням вимог технологічної й економічної доцільності.
Перший курс ДМ  у  1881р. Перший підручник був складений у Харкові першим ректором ХПИ Левом Васильовичем Кирпичьовим.
2.Загальні відомості про деталі і вузли машин.
      Складові частини машин:
1 Деталь - елемент конструкції, виготовлений з однорідного мата-ріала без застосування складальних операцій (гайка, шайба, колінчатий вал, корпус редуктора й ін.)
Складальна одиниця - сукупність деталей, що мають загальне функціональне призначення, та об'єднаних на перед-прийнятті-виготовлювачі складальними операціями.
Комплекс  – два чи більше виробів, не пов’язаних складальними операціями, призначених для виконання  взаємозв’язаних експлуатаційних функцій.
Комплект – два чи більше виробів, не пов’язаних складальними операціями, що мають загальне експлуатаційне призначення.
3. Загальні вимоги до деталей машин.
    Працездатність - властивість  виробів виконувати задані функції з параметрами, що обговорені в нормативно-технічній документації (паспорті).
   Надійність - властивість виробів зберігати свою працездатність протягом  заданого проміжку часу.
    Задачі машинобудування - проектувати машини, що не вимагають капітальних ремонтів за весь період експлуатації
Критерії працездатності  і  надійності:
     міцність - здатність конструкції у визначених межах сприймати дію  зовнішніх навантажень без руйнування.
    
твердість - здатність конструкції пручатися зміні геометричних розмірів.
     стійкість - властивість системи самостійно відновлювати первісний стан після того, як  їй було повідомлене деяке відхилення від положення рівноваги.
     зносостійкість - здатність пручатися  зміні форми і розмірів деталей у результаті тертя (85-90% поломок машин, основні витрати на ремонт).
теплостійкість - здатність пручатися шкідливим наслідкам нагрівання деталей: зменшенню міцності, повзучості.
     корозійна стійкість - здатність пручатися шкідливим впливам навколишнього середовища й умов роботи.
Технологічність
- визначається зведенням до мінімуму витрат на виробництво, експлуатацію і ремонт.
Економічність - визначається  фінансовими витратами на проектування, виготовлення, експлуатацію і ремонт.
Естетичність - визначається досконалістю форм і якістю обробки поверхонь.
4.Загальні підходи до розрахунку деталей машин.

  1. Перехід від реальної конструкції до розрахункової схеми.
  2. Розробка або вибір  математичної моделі (вибір методами раси-чету).
  3. Проектування, розрахунок конструкції по обраній моделі.
  4.  Два види інженерних розрахунків деталей машин.

    Проектний розрахунок - визначення розмірів і форм конструкції деталей по заданих напругах, (попередній, спрощений).
Перевірочний розрахунок - перевірка міцності, твердості, визначення коефіцієнтів запасу для визначеної спроектованої конструкції (остаточний, уточнений).
6. Вибір матеріалів.

    Вибір матеріалу – відповідальний етап, вірно вибраний матеріал визначає якість деталі та машини в цілому.
Фактори, які впливають на вибір матеріалу:

  • відповідність матеріалу головному критерію працездатності (міцності, зносостійкості тощо),
  • вимоги щодо маси, габаритів виробу,
  • призначення деталі та умови експлуатації,
  • відповідність технологічних властивостей конструктивній формі та способу обробки,
  • коштовність та дефіцитність.

Властивості основних матеріалів для загального машинобудування:
    Чорні метали (чавуни, сталі):
 Переваги: міцність, жорсткість, дешевизна,  технологічність (добре обробляються).
Недоліки:  висока питома щільність, низка корозійна стійкість
    Кольорові метали (мідь, цинк, свинець, олово, алюміній (використовують частіше в якості сплавів – бронза, латунь, боббит, алюмінієві сплави) , :
 Переваги: антифрикційність, антикорозійність, легкість, висока   технологічність (добре обробляються).
Недоліки:  висока вартість
    Неметали (дерево, резина, шкіра,  азбест, металокераміка ):
 Переваги: легкість, пружність, герметичність, ізоляційні властивості тощо.
Недоліки:  низькі механічні властивості.
    Полімери:
 Переваги: легкість, міцність,  пружність, тепло – шумо –електроізоляційні властивості, антифрикційність, антикорозійність,  висока   технологічність (добре обробляються).
тощо.
Недоліки:  низькі термічна міцність.
Порошкові матеріали: пресування та спікання у формах як однорідних, так і різнорідних матеріалів. Ефективні в умовах масового виробництва.
7. Використання САПР при проектуванні деталей машин.
Задача створення сучасних деталей  та машин в цілому – це складна задача з безліччю параметрів та факторів, які варіюються. Рішення таких задач при проектуванні ДМ найбільш ефективно за допомогою САПР. САПР –це організаційно-технічна система, яка призначена для автоматизованого проектування.
Розроблена для кожного виробу математична модель (ММ) складається з:
1. Система рівнянь, що описує взаємозв’язки параметрів.
2. Система обмежувальних умов (міцність, габарити, стандартні значення тощо ).
3. Система критеріальних показників (мінімальна маса, габарити, ККД, тощо).
Параметри розділяються на:
    задані – не підлягають змінам і достатні для виконання розрахунків ( навантаження, швидкість, ресурс напрацювання),
    керовані – визначаються у процесі проектування, їх вибір виконується на основі оптимізації конструкції для отримання найбільш ефективної конструкції (діаметри та ширина коліс, модуль зубців, матеріал, термообробка тощо).
Размер 54 kb

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...