Список тем

Фильтровать по дисциплинам:     Тем на странице:

Просмотр: эта тема прочитана 4278 раз
Обзор: 1.Робота у групах забезпечує умови співробітництва у навчанні і соціально-формуючого впливу на особистість. 2.Ефективність роботи членів групи зростає у малих групах та мікрогрупах (3-10 осіб).
Просмотр: эта тема прочитана 3593 раз
Обзор: Керування це авторитетна і відповідальна допомога студентам в груповій роботі для досягнення навчальних цілей.
Просмотр: эта тема прочитана 3156 раз
Обзор: Оскільки групи навчаються здебільшого самостійно, їх необхідно цьому вчити. Проводиться загальний інструктаж, готуються спеціальні пам'ятки та чіткий розклад взаємодії, заздалегідь готуються завдання для обговорення, попередньо проводяться консультації.
Просмотр: эта тема прочитана 3319 раз
Обзор: Кожна група має зовнішню структуру керування, що створюється на час роботи групи тьютором чи самою групою. Крім цього, група може мати внутрішню систему керування (неформальну), що с важливим соціальним аспектом.
Просмотр: эта тема прочитана 3078 раз
Обзор: Керувальний напрям поєднує у собі всі складові інших напрямків, які системно взаємодіють протягом навчального процесу з метою його вдосконалення і отримання результатів навчання найвищої якості.
Просмотр: эта тема прочитана 4019 раз
Обзор: Функції тьютора за своїм призначенням щодо супроводження процесу навчання поділяються на чотири основні напрями, які у свою чергу є системноорганізованими...
Просмотр: эта тема прочитана 2917 раз
Обзор: Робота у малих групах передбачає співробітництво у навчанні, що створює умови для соціально-формуючого впливу на кожну особистість, яка вчиться працювати колегіально, сприймає досвід інших щодо засобів і методів діяльності, ділиться своїм досвідом.
Просмотр: эта тема прочитана 3309 раз
Обзор: 1.Будьте впевненим, що повідомлення із запрошенням до дискусії з'явилося раніше, ніж учасники. 2.Дайте учасникам час, щоб вони мали змогу ознайомитись з програмним забезпеченням форуму, побачили переваги.
Просмотр: эта тема прочитана 3039 раз
Обзор: У спілкуванні необхідно згадати про емоційне й етичне сприйняття матеріалу, тобто про настрій тексту. Ви можете з однаковою легкістю змусити аудиторію випробувати симпатію або гнів до предмету, що викладається, впливаючи на читацький настрій.
Просмотр: эта тема прочитана 3163 раз
Обзор: Тьютор повинен передбачити варіанти поведінки студентів під час обговорення:
Просмотр: эта тема прочитана 3111 раз
Обзор: 1.Перевірте доступ студентів до матеріалів курсу і надавайте їм необхідну допомогу. 2.Будьте впевненими, що всі студенти можуть читати пошту і посилати повідомлення.
Просмотр: эта тема прочитана 3417 раз
Обзор: Індивідуально-психологічні функції спілкування - це формування свідомості; підтримка нормальної діяльності свідомості; підтримка емоційної рівноваги, працездатності; підтримка фізичного здоров'я; підсилення психічних процесів.
Просмотр: эта тема прочитана 3981 раз
Обзор: Загальні положення про спілкування. На думку Л. Феєрбаха, людина - це істота, що проявляє себе у процесі спілкування.
Просмотр: эта тема прочитана 2876 раз
Обзор: У ході дистанційного навчання періодично проводиться обговорення і коректування поставлених студентами цілей.
Просмотр: эта тема прочитана 3394 раз
Обзор: Формальне повторення відомих, навіть складних, процесів діяльності не веде до формування нових об'єктивних засобів, а отже, і до нових способів діяльності.
Просмотр: эта тема прочитана 2859 раз
Обзор: Питання - це найкращий засіб для початку, продовження або закінчення розмови. Спрямовуюче питання: «Чи не здається Вам, що...?». Це майже відкрита «так - підказка».
Просмотр: эта тема прочитана 3083 раз
Обзор:
Просмотр: эта тема прочитана 3211 раз
Обзор: Дистанційний навчальний курс має системну організацію і містить досить складні і самостійні підсистеми, такі як: передача навчальної інформації, перетворення отриманих знань на уміння і діяльність...
Просмотр: эта тема прочитана 3009 раз
Обзор: Засоби активізації і мотивації самостійної практичної діяльності мають бути розроблені як при проектуванні дистанційного курсу, так і конструюватися тьютором під час керування навчальним процесом.
Просмотр: эта тема прочитана 3837 раз
Обзор:
Просмотр: эта тема прочитана 3604 раз
Обзор: Чим вища сила мотивації, тим вища результати в діяльності. Можна сказати, що вже саме визначення «мотиву» становить певну наукову проблему.
Просмотр: эта тема прочитана 4050 раз
Обзор: Навчальна діяльність щодо її цілі проектується та організується не для себе, не суб'єктом діяльності, а іншою людиною (вчителем). (Помітимо, що у пошуковій діяльності провідну частину прогнозує і проектує суб'єкт діяльності учень).
Просмотр: эта тема прочитана 4522 раз
Обзор: 1.Психіка людини нерозривно пов'язана з його діяльністю. 2.Механізмом здійснення діяльності є розв'язання різноманітних задач.
Просмотр: эта тема прочитана 4448 раз
Обзор: Ідіома освіти стверджує, що досить побудувати інформаційну базу, і дія стає простим ділом. Але це не зовсім так. Навички дії настільки ж важливі, як і навички знань.
Просмотр: эта тема прочитана 2630 раз
Обзор: Навчальне середовище повинно сприяти активній і самостійній навчальній діяльності, особистій зацікавленості якістю кінцевих результатів, забезпеченням продуктивної діяльності, формуванням особистісних якостей, таких як творче мислення
123
 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.
Больше закачек...


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...