Тьютор повинен
Обзор: Тьютор повинен передбачити варіанти поведінки студентів під час обговорення:
Просмотр: эта статья прочитана 2687 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Тьютор повинен


  Тьютор повинен передбачити варіанти поведінки студентів під час обговорення:
■активна поведінка, прояв інтересу свідчать про володіння інформацією;
■прояв інтересу, але неактивність у дискусії, внутрішнє придбання інформації: бажання отримати більш для себе або невпевненість в особистих можливостях спілкування;
■відсутність інтересу, питання не несуть інформаційного навантаження: наявність бар'єрів нерозуміння; недостатнє ознайомлення з інформацією з різних причин; відсутність навичок у спілкуванні і співпраці; нерозуміння важливості цієї теми для особистої діяльності, яка обов'язково буде оцінюватися іншими особами ін.

Варіанти поведінки тьютора (заплановуються заздалегідь при створенні сценарію):
■При активній поведінці - заохочення на подальше поширення та поглиблення роботи з інформацією за допомогою відкритих питань особисто для цих студенті в і одночасно для всіх присутніх, бо це активізує всіх.
■При невпевненості у спілкуванні - надати приклади питань, що можуть, з одного боку, спровокувати бажання відповісти, а з іншого - відповідь може значно збагатити знання про те, що обговорюється.
■Наявність бар'єрів нерозуміння - спробувати за допомогою системи питань перебрати ті складові змісту, що обговорюються, і знайти, де існує бар'єр. Якщо це не дасть результату, надіслати після чату мотивуючого листа та в індивідуальному листуванні самостійно або з допомогою колег-студентів спробувати скасувати бар'єри. Така допомога дозволяє, по-перше, студентові виступати у ролі викладача чи консультанта, а, по-друге, вийти на рівень розуміння студента і знайти засоби допомоги.
■Виявлення причин недостатнього ознайомлення і надання рекомендацій щодо можливої і корисної адаптації матеріалу.
■Надання під час чату і в індивідуальному листуванні порад щодо спілкування. Якщо таких студентів чимало, підготувати додаткову інформацію з цього питання до списку розсилки.
■Спробувати створити під час чату або передбачити заздалегідь у сценарії систему зв'язків отриманих знань з навчальною практикою або майбутньою професійною діяльністю. Навести приклади застосування з свого досвіду або взяті з інших джерел інформації.
Структура сценарію чату
Попередній етап

 Тема (короткий виклад, ключові моменти). Висилається попередньо. Відкриті і проблемні (варіативні) питання. Аналіз можливих відповідей. Планування ролі тьютора (стратегія). Заготовки мотивуючих вставок (реакція тьютора).
Робочий етап
 Постійний аналіз відповідей. Реакція і коротке інформаційне доповнення. Роз'яснення неточностей. Оцінка повноти та достовірності відповіді. Оцінка рольової участі студентів у чаті. Заключний етап (виконується в основному після чату і висилається студентам. Оцінка якості обговорень теми (проект можливого рівня). Аналіз припущених неточностей. Рекомендації до подальшої розробки теми. Рекомендації по інформаційних джерелах з анотацією.
Мова повідомлень

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Дистанційний курс на - http://dm.bcoreanda.com

 

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...