Індивідуально-психологічні функції спілкування
Обзор: Індивідуально-психологічні функції спілкування - це формування свідомості; підтримка нормальної діяльності свідомості; підтримка емоційної рівноваги, працездатності; підтримка фізичного здоров'я; підсилення психічних процесів.
Просмотр: эта статья прочитана 2775 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Індивідуально-психологічні функції спілкування


  Індивідуально-психологічні функції спілкування - це формування свідомості; підтримка нормальної діяльності свідомості; підтримка емоційної рівноваги, працездатності; підтримка фізичного здоров'я; підсилення психічних процесів. У сучасному суспільстві спілкування входить до так званих базових потреб людини, тобто тих, що необхідні саме для життєдіяльності. "Культура спілкування - це фактор інтеграції людей." Б.Д. Паригін.

 Комунікативна грамотність це сукупність знань, законів і правил усної та письмової комунікації. Виділяють такі стилі (способи) спілкування (Р. Нортон): домінантний, драматичний, спірний (агресивний), заспокійливий, точний, уважний, товариський, натхненний, відкритий. У процесі спілкування можливе виникнення таких комунікаційних бар'єрів: культурні, соціальні, рольові, цільові, психологічні, когнітивні (у тому числі стереотипи), розуміння, мовні.

П'ятикрокова модель спілкування

 Студенти, що беруть участь у дистанційному навчанні, мають різний досвід використання електронної пошти, яка є одним з основних засобів спілкування студентів з тьютором і своїми колегами з навчання. Дослідження показують, що при організації дистанційного курсу учити спілкуванню необхідно як новачків, так і досвідчених користувачів Інтернету. Спілкування в дистанційному курсі відрізняється від звичайного спілкування, тому у досвідчених користувачів можуть виникати проблеми більш складні, ніж у новачків. Дослідження Джіллі Салмон показують, что практично всі дистанційні студенти проходять п'ять етапів формування повноцінного спілкування в дистанційному курсі.

 На першому етапі визначаються проблеми доступу до електронної пошти, списків розсилки, форуму і здатність учасників їх використовувати. Другий етан призначений для залучення учасника до процесу спілкування, визначення себе в соціальній групі, у якій він буде засвоювати дистанційний курс. На третьому етапі учасники обмінюються інформацією про себе і визначають форми кооперації. На четвертому етапі починається дискусія, пов'язана з тематикою курсу, взаємодія стає більш продуктивною, установлюється взаєморозуміння. На останньому, п'ятому етапі, учасники починають розуміти переваги спілкування в досягненні своїх особистих цілей. Дії тьютора на всіх етапах етапах

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Дистанційний курс на - http://dm.bcoreanda.com

 

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...