Обговорення і коректування дистанційного навчання
Обзор: У ході дистанційного навчання періодично проводиться обговорення і коректування поставлених студентами цілей.
Просмотр: эта статья прочитана 2361 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Обговорення і коректування дистанційного навчання


  У ході дистанційного навчання періодично проводиться обговорення і коректування поставлених студентами цілей. Студенти і викладач аналізують, як досягаються їхні цілі: звужуються чи розширюються вони, чи додаються нові цілі і т. д. Проблеми, що виникають, студенти виражають за допомогою питань, наприклад: «Як мені навчитися швидко набирати текст?» «Як правильно приєднатися до дискусії по електронній пошті?». Студенти можуть мати у своєму комп'ютері спеціальні рефлексивні щоденники, у яких ведуть записи, роблять графічні замальовки, виконують рефлексивні завдання.

 Там же знаходяться студентські плани, програми занять, корисні рефлексивні алгоритмічні розпорядження чи питання, які викладач надсилає студентам. У таких розпорядженнях можуть бути наступні блоки питань: «Які почуття і відчуття виникали в мене під час дистанційного заняття? Відтворіть динаміку своїх почуттів і відчуттів за визначений період дистанційних занять, назвіть можливі причини своїх емоційних змін», «Які мої головні результати сьогодні? Завдяки чому мені вдалося їх досягти? Що нового, яке збільшення до вже наявного досвіду мені вдалося створити?». Помітимо, що відображення багатства почуттів і відчуттів невід'ємна частина дистанційного навчання.

 За відсутності очних контактів особливо важливо знайти більше способів вираження свого внутрішнього світу й емоційного стану. Цьому необхідно вчити дистанційних студентів. Тому і самому педагогу не слід скупитися на вербальне відображення свого стану, у тому числі й у письмовій формі.

Навчання у дистанційному курсі.


1.Створюйте простір для навчання.
2.Проектуйте стратегії контролю характеристик студента та будуйте самопізнання студента.
3.Проектуйте стратегії знайомства студентів один з одним.
4.Використовуйте ефективні навчальні стратегії.
5.Досягайте домовленості зі студентами про правила, норми та процедури у дискусіях і робіть це на старті.
6.Використовуйте вільноплаваючі та інтерактивні зміст та структуру.
7.Розвивайте активність у створенні команд.
8.Обмінюйтесь біографічними інформацією та розповідями.
9.Обмінюйтесь результатами контролю у курсі.
10.Створюйте соціальний простір.
11.Залучайте студентів до командних проектів.
12.Розвивайте асинхронні групові дискусії.
13.Розвивайте відповідальні проблеми.
14.Просувайте критичне та творче мислення, особливо у рефлексії.
15.Підтримуйте студентів за контакт з інформацією.
16.Підтримуйте студентів в аналізі інформації.
17.Підтримуйте студентів в оцінці інформації.
18.Заохочуйте саморегулююче навчання.
19.Формуйте уміння до сумісної діяльності.
20.Створюйте проекти для дослідних гем.
21.Створюйте підтримку студентів у навчанні та допомагайте у дискусіях.
22.Додавайте ігри та розважальну активність до навчальної суміші.
23.Використовуйте існуючі комп'ютерні програми творчо.
24.Використовуйте ситуаційне навчання.
25.Використовуйте симуляцію як підтримку навчання у діяльності.
26.Використовуйте зовнішнє співтовариство, людей та ресурси для створення змістовних знань.
27.Створюйте підтримку для рефлексії щодо курсу, технології, змісту та процесу.
28.Допомагайте своїм студентам управляти інформацією.
29.Заохочуйте обґрунтований зворотний зв'язок зі студентами. Включайте себе якомога частіше і доцільніше.
30.Мотивуйте своїх студентів до участі
31.Давайте студентам ролі протягом дискусії.
32.Залучайте помічників для студентів.
33.Залучайте студента до спостереження за процесом.
34.Залучайте студентів до узагальнення інформації.
35.Звертайте увагу па кількість часу роботи в он-лайні.
36.Давайте розвиток підтримці неперервного навчання.
37.Читайте все, що має відношення до дистанційного навчання.
38.Зрозумійте, що Ви не лише один, кого час від часу переповнюють почуття.
39.Знайте, що у деякий час в один із днів Ви будете битися з технологією.

Спілкування у дистанційному навчанні

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Дистанційний курс на - http://dm.bcoreanda.com

 

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...