Рефлексія у дистанційному навчанні
Обзор: Формальне повторення відомих, навіть складних, процесів діяльності не веде до формування нових об'єктивних засобів, а отже, і до нових способів діяльності.
Просмотр: эта статья прочитана 2360 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Рефлексія у дистанційному навчанні


  Формальне повторення відомих, навіть складних, процесів діяльності не веде до формування нових об'єктивних засобів, а отже, і до нових способів діяльності. Для того щоб вони з'явилися, потрібно, щоб сама діяльність стала предметом спеціальної обробки (у тому числі аналізу і оцінки), щоб на неї була спрямована нова, вторинна діяльність. Тобто має з'явитися рефлексія стосовно вихідної діяльності. Її специфічна задача полягатиме в тому, щоб виділити у сконструйованому процесі діяльності якісь нові утворення, що могли б слугувати засобами для побудови нових процесів діяльності.

 При цьому необхідно їх порівнювати з вже існуючими системами засобів діяльності, системами задач, об'єктів і продуктів її. Тут, як бачимо, теж застосовується конструктивістський підхід: старе в новому, або відоме в невідомому. Як результат рефлексії, буде оформлення якихось нових об'єктивних засобів побудови діяльності. Оскільки вони вже стануть певною дійсністю, з'явиться можливість засвоєння їх у формі способів діяльності і розвитку тих розумових здібностей, що необхідні для їхнього задіяння. Ці здібності будуть істотно відрізнятися від тих, що мали б розвиватися у процесі діяльності без супроводження її рефлексією. Прикладом такої рефлексії можугь стати «Сім порад початківцю дистанційного навчання», які є наслідком вивчення дистанційного курсу «Технології веб-дизайну». Рефлексія Цибенко Віктора Сергійовича.

 Сім порад початківцю дистанційного навчання.
1.Головне, чого не потрібно робити, це не братися за усе в останній момент. Виходить дуже незручно: квапишся, нервуєшся. Загалом, повна відсутність комфорту і спокою.
2.Якщо ти ще не маєш електронної поштової скриньки, то обов'язково її заведи. Це взагалі річ корисна, а при навчанні - особливо.
3.Слухай тьютора (або наставника). Він ніколи не говорить нічого непотрібного і нічого поганого не порадить, нічому шкідливому не навчить, а от корисному - запросто.
4.Частіше радься з одногрупниками. Вони теж багато чому можуть навчити і допомогти.
5.Читай додаткову літературу, заглядай на тематичні сайти. Дистанційний курс дає лише необхідний мінімум інформації, основу для подальшої самоосвіти.
6.Починай виконувати завдання відразу після їхнього одержання. Це надає великі переваги. По-перше, чим швидше зробиш завдання, тим швидше з'явиться час для відпочинку, адже краща робота - це відпочинок (от тільки конкуренція велика :-). А по-друге, з'являється можливість щось доробити чи виправити поки ще не пізно, а на курсі пізно стає щосуботи увечері :).
7.Головне, до чого потрібно прагнуги, - це щоб те, що ти робиш, надавало тобі задоволення. Тоді і результат буде ДУЖЕ гарним! Прийом рефлексії має своє місце в технології організації освітньої діяльності, і його використання – показник професіоналізму педагога, у тому числі дистанційного. Рефлексія - уявний чи чуттєвий процес усвідомлення людиною своєї діяльності.

 І цілі рефлексії: згадати, виявити й усвідомити основні компоненти діяльності - її зміст, типи, способи, проблеми, шляхи їхнього рішення, отримані результати і т. ін. Без розуміння способів свого навчання. У механізмів пізнання і мислення студенти не зможуть присвоїти тих  знань, які вони здобули в дистанцій-йому навчанні. Якісна рефлективна  діяльність дистанційних студентів є основою успіху всього освітнього процесу. Рефлексія допомагає студентам сформулювати одержувані результати, перевизначити цілі подальшої роботи, скоригувати свій освітній шлях. Якщо фізичні органи почуттів для людини є джерелом її зовнішнього досвіду, то рефлексія джерело внутрішнього досвіду, спосіб самопізнання і необхідний інструмент мислення. Рефлективна діяльність дозволяє студенту усвідомити свою індивідуальність, унікальне призначення, що випливає з аналізу його діяльності, продуктів, оскільки студент виявляє себе в тих пріоритетних областях буття і способах діяльності, що близькі його індивідуальності.

 Способи для цього застосовуються різноманітні: усне обговорення, письмове анкетування, графічне структуроване зображення змін, що відбуваються зі студентом протягом одного заняття, дня чи тижня. Дистанційна діяльність припускає постановку студентом цілей своєї освіти, їхнє виконання і наступну рефлексію - усвідомлення способів досягнення поставлених цілей. Рефлексія в цьому випадку - не тільки підсумок, але і стартова ланка для нової освітньої діяльності і постановки нових цілей. Обговорення і коректування дистанційного навчання

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Дистанційний курс на - http://dm.bcoreanda.com

 

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...