Можливі помилки у питаннях
Обзор: Питання - це найкращий засіб для початку, продовження або закінчення розмови. Спрямовуюче питання: «Чи не здається Вам, що...?». Це майже відкрита «так - підказка».
Просмотр: эта статья прочитана 2195 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Можливі помилки у питаннях.


помилки у питаннях1.    Тон питання.
2.    Ігнорування відповіді.
3.    Маніпуляційні питання.
4.    Питання для початку монологу.
5.    Зайві питання.
6.    Замовчувані питання.

 Питання - це найкращий засіб для початку, продовження або закінчення розмови. Спрямовуюче питання: «Чи не здається Вам, що...?». Це майже відкрита «так - підказка». Таке питання може хибно вплинути на контакт, якщо співбесідник побачить за питанням визначену ціль. Формування питання має велике значення. Наприклад: «Чи можу я попросити Вашої поради?». Відповідь завжди ствердна. Пом'якшуючі вирази: «Даруйте, що я Вас турбую, але...», «Можливо, я помиляюся, але...», «Якщо дозволите...». Неправильне використання підсилювальних засобів зменшує смисл висловлювання і відволікає увагу (такий, дійсно, безперечно).

 «Може бути, у деякому сенсі, схоже, що...» - це розмиті вислови. Треба висловлюватись більш ствердно, наприклад: «Прекрасна ідея...». Треба вчити студента ставити питання до самого себе. Коли ми обмірковано ставимо собі питання, наш розум витягує на поверхню безліч корисних втілень інформації. Це може бути перелік відповідей на питання (варіантів). Питання привертає Вашу увагу до того, що відбувається після прийняття рішення. Воно немовби вбачає, що рішення вже прийняте, і треба подумати, як його реалізувати. Відкрите питання найчастіше дозволяє отримати значно більший обсяг інформації. На нього не можна відповісти малою кількістю слів. Слова у реченні можна переставляти (робити інверсію), і це буде впливати на значення слів і речення взагалі, а також відображати емоційний стан речення або розмови в цілому.

 Часто попередній досвід навчання або праці залишає по собі певні стереотипи діяльності, потребу мислити «як всі», визначені установки, що блокують наше мислення у його наявному стані. Ми призвичаїлися користуватися ними у повсякденному житті і інколи це нам допомагає. Але якщо необхідно розв'язати нестандартну задачу або в якійсь інший спосіб виконати творчу дію, ці стереотипи починають заважати. Найбільш небезпечні перешкоди створюють такі стереотипи:
■Правильна відповідь.
■Це не логічно.
■Треба бути практичним.
■Дотримуйся правил.
■Гра - це заняття легковажне.
■Це не моя справа.
■Запобігай неоднозначності.
■Не треба бути дурнем.
■Помилятися погано.
■Я - не творча людина.

 Дійсно, важко намагатися працювати творчо, якщо бути завжди практичним, діяти тільки за встановленими правилами, боятися зробити помилку та ін. Для того, щоб зламати психологічні стереотипи, корисно інколи не звертати уваги на готові відповіді, що їх дає нам мозок на основі минулого досвіду. Треба відсунути стереотипи і відкритися для нових знань. Небезпека будь-якої звички полягає в тому, що людина перетворюється на в'язня особистих знань та забобонів. Стереотипи створюють скутість нашого мислення та сприйняття.

 Тут часто буває у нагоді підтримка колеги з навчання або тьютора, яка найчастіше виглядає як «шокова» ситуація - ускладнення, невдача, неочікуваний сюрприз, звичайне запитання, якого ви не чекали та ін. Загалом психологічні стереотипи можна зламати одним з двох способів. Перший - усвідомити їх і спробувати не звертати на них увагу, якщо хочете створити щось нове. Другий - кожну ідею краще за все розглядати у контексті інших пропозицій. Одну ідею нема з чим порівняти. Тобто, щоб мислити продуктивно, треба зуміти поглянути на предмет, що вивчається, з різних точок зору. Рефлексія у дистанційному навчанні

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Дистанційний курс на - http://dm.bcoreanda.com

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...