Що при цьому формує педагог?
Обзор:
Просмотр: эта статья прочитана 2492 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Що при цьому формує педагог?


формує педагог  Це системне мислення, знання мови, на якій отримана інформація, аналіз понять, проектування можливих ситуацій і їхній аналіз та ін. Небажано випустити з уваги також присутність у тексті визначеного підтексту, що може планувати викладач, і проектування внутрішнього діалогу студентом при вивченні матеріалу. Цю мету можуть переслідувати різні питання, вбудовані у текст. У ч ому числі і з метою організувати стан рефлексії у студента, тобто самостійної оцінки ступеня розуміння і присвоєння отриманої інформації.

 Те ж саме можна сказати про засвоєння практичної діяльності (знання на практиці, уміння), самоконтроль, контроль, пошук додаткової інформації та ін. І особливо варто мати на увазі, що застосовувана в дистанційному курсі форма чату, за численними спостереженнями дослідників і викладачів, прагне до моделі реального спілкування і мовного впливу, незважаючи на відсутність візуального обміну. Тому проведенню і проектуванню чатів варто приділити особливу увагу. Особливістю вербального впливу є роль вибору мовних засобів для вираження думки.

 Має значення зміст мови (тексту), зміст, що використовує аргументацію, розташування елементів тексту один стосовно іншого (у тому числі інверсія, акцент), прихований зміст (підтекст), емоційне зафарбовування (інтерес, задоволення). В організації спілкування варто прагнути до рольової рівноправності (горизонтальне спілкування, суб'єкт-суб'єктні відносини). При цьому соціальна і комунікаційна ролі студента і викладача мають здійснюватися в дружньому інтерфейсі. Способи впливу на особистість студента можуть бути обрані згідно з навчальними цілями, однак мають бути обґрунтовані і передбачати свободу особи в інформаційному обміні. До них відносяться доведення (логічне звертання до мислення) у формі: по-перше, по-друге і т. д.; питання, «Коли воно показано?», «Які аргументи мають бути надані?»; переконання (включення і логіки, емоцій); прохання, розпорядження, пропозиція та ін.

 Питання - загальний засіб допомогти студенту закріпити зміст або оцінити розуміння змісту. Характеристики питання включають відповідність до змісту і мети, до розміщення. Питання повинні безпосередньо відбивати мету навчання та існувати протягом всього заняття. Коли ми обмірковано ставимо собі питання, наш розум витягує на поверхню безліч корисних втілень інформації та ін. Якщо ми ставимо людині запитання, то впевнені, що вона обов'язково відповість. Щоб полегшити їй процес  пошуку інформації для відповіді, ми будуємо ланцюжок питань, де кожне поступово наближує нас до очікуваної відповіді. Питання мають бути побудовані у такий спосіб, щоб увага зосереджувалася на розв'язанні проблем, а не на самих проблемах. Питання можуть бути декількох типів залежно від функції, яку вони виконують у роботі з інформацією.

 Питання надають нам можливість і передати, і отримати необхідну інформацію. Це інформаційні питання. Вони бувають двох видів: щодо інформації, яка мається на увазі, і щодо сповіщеної інформації. Останній тип створює процес «підсвідомого кодування». Таке питання складається з двох частин ствердження і питання. Наприклад: «Чи не можу я надати Вам якусь додаткову інформацію, необхідну для прийняття рішення?». Питання, що виказують увагу. Питання можуть сприяти активності, яка характеризується здатністю відповідати на питання. Наприклад: «Чи я правильно зрозумів, що Ви маєте на увазі...?» або: «Мабуть, я розумію про що йдеться. Чи не могли б Ви навести ще один приклад?».

 Якщо потрібно привернути увагу, треба впевнитися, що співбесідник активно сприймає Ваші слова. Тут може бути застосований триступеневий опис своєї позиції: «Я незадоволений. Причини мого розчарування такі-то. Виправити недолік можливо у такий-то спосіб. Це дуже ефективний спосіб пошуку корисних рішень». Заспокійливі питання. Наприклад: «Що ми можемо зробити, щоб виправити свою помилку?» Питання, спрямовані на контакт. Наприклад: «Чи не зможу я чимось Вам допомогти?». Контакт можна налагодити будь-яким питанням, якщо воно покаже, що Ви цікавитеся проблемами співбесідника. Отже, питання мають велику силу. Вони завжди містять у прихованому або явному вигляді важливу інформацію, яка змушує людину замислитися, зосередитися на результаті, підказують новий аспект розмови чи діяльності. Якщо правильно сформульовані, вони об'єднують людей, допомагають активному сприйняттю, діють заспокійливо, допомагають налагодити контакт. Можливі помилки у питаннях

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Дистанційний курс на - http://dm.bcoreanda.com

 

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...