Засоби активізації самостійної практичної діяльності
Обзор: Засоби активізації і мотивації самостійної практичної діяльності мають бути розроблені як при проектуванні дистанційного курсу, так і конструюватися тьютором під час керування навчальним процесом.
Просмотр: эта статья прочитана 2463 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Засоби активізації самостійної практичної діяльностіЗасоби активізації  Засоби активізації і мотивації самостійної практичної діяльності мають бути розроблені як при проектуванні дистанційного курсу, так і конструюватися тьютором під час керування навчальним процесом. Вони можуть бути індивідуально спрямовані на певних студентів з метою адаптації до навчальних матеріалів, або, навпаки, з метою підвищення вимог до рівня навчальної діяльності. Усе це робиться для усвідомлення і присвоєння знань у діяльності, щоб інтерес до навчального матеріалу не тільки не вщухав, а, навпаки, зростав.

 В основі запропонованих засобів лежить ідея діяльнісного підходу до опанування навчальною інформацією та для визначення і усвідомленого використання різних рівнів обробки інформації, починаючи з копіювання (усвідомленого) та повторення зразків у різних практичних ситуаціях і закінчуючи дослідницьким та пошуковим підходом до інформації. Подані засоби мають відкрити всі секрети для формування студентом особистої майстерні практичної діяльності з її проектуванням і створенням особистісного інструментарію для забезпечення діяльності. Тут мають стати в нагоді засоби структурування, навігації та визначення форм діяльності. Знати - це не просто пам'ятати відповідні знання, а виконувати відповідну діяльність, що пов'язана з цими знаннями.

 Засобами підвищення мотивації при організації спілкування та співробітництва є:
■дискусія за темою;
■обмірковування та висування гіпотез і пропозицій у співпраці;
■організація діяльності у малих групах (соціальний, змістовний, психологічний напрямки);
■творення сценаріїв (пропозиція альтернативних сценаріїв);
■попереднє обговорення і вибір теми чату;
■обговорення у чаті;
■система питань-підказок;
■обговорення відкритих питань;
■приклади і тактика проведення обмірковувань;
■врахування закономірностей спілкування і взаємодії (обговорення у дискусії);
■звертання до особистих інтересів студентів;
■додаткова інформація, у тому числі щодо особливостей спілкування як соціального і формуючого процесу;
■цікаві факти і знання (у тому числі прикладні, досвід тощо);
■гумор та жартівливі висловлювання;
■засоби спілкування в інших навчальних ситуаціях (текст, діяльність);
■взаємний контроль (у тому числі тестування) у малих групах;
■навчання постановці (формулюванню) питань, спрямованість питань (інформаційні, кодуючі, спрямовуючі, проблемні, акцентуючи увагу, заспокійливі, сприяння спілкуванню та ін.);
■застосування активного сприйняття та мотивації успіху;
■моделювання можливої ситуації, використання візуалізації: «уявімо собі, що...».

 Слід пам'ятати, що спілкування загалом є основною компонентою навчального процесу у всіх його формах. Отже, для нормального функціонування навчального процесу на присутність і можливості спілкування, а також на інтерактивність всіх складових навчання слід звертати особливу увагу. Запропоновані заходи і засоби можуть і повинні використовуватися всіма учасниками навчального процесу: студентами, розробником, тьютором при проектуванні і здійсненні навчання, на кожному його кроці чи етапі. І, перш за все, це стосується оволодіння засобами спілкування, опанування його закономірностей, вміння застосовувати у процесі спілкування цікаву доречну інформацію, користуватися засобами діалогу та обговорення, такими як різноманітні питання та врахування особистісних інтересів співбесідника. Фрагменти або певні варіанти цих засобів можуть бути задіяні у будь-яких ситуаціях навчального процесу.
Педагогічний супровід та підтримка

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Дистанційний курс на - http://dm.bcoreanda.com

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...