Підготовка дистанційного курсу до навчального процесу
Обзор: Насамперед, тьютор повинен детально ознайомитися з курсом, який вій буде викладати. Як вже зазначалось вище, тьютору на ознайомлення з курсом потрібно 10% часу від загального обсягу курсу.
Просмотр: эта статья прочитана 1165 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Підготовка дистанційного курсу до навчального процесу


Підготовка дистанційного курсу   Насамперед, тьютор повинен детально ознайомитися з курсом, який вій буде викладати. Як вже зазначалось, тьютору на ознайомлення з курсом потрібно 10% часу від загального обсягу курсу. Наприклад, якщо обсяг курсу 200 годин, тьютору потрібно 20 годин на знайомство з ним. Розробники курсу при його створенні планують графік проведення занять, тестові і практичні завдання до кожного заняття. Тьютор повинен мати можливість змінювати теоретичний матеріал, посилання, тести. У цьому разі бажано на організаційному етапі тісне співробітництво з розробником курсу.

 Наступним кроком буде визначення контингенту студентів курсу. Кожен інформаційно призначений курс, залежно від рівня освіти, соціальних, культурних, релігійних, вікових та інших характеристик, повинен мати якусь специфічну спрямованість. Вона не буде істотно впливати на теоретичне наповнення курсу, однак сама подача матеріалу може розрізнятися. Після того як тьютор проробив навчальний матеріал курсу, визначив контингент студентів, терміни проведення дистанційного курсу, він приступає до набору слухачів. Оптимальна кількість дистанційних студентів у групі - не більша за 20 чоловік. Для набору слухачів існує безліч варіантів. Ось деякі з них:


■Інформаційний лист у відповідних списках розсипки.
■Оголошення в періодиці.
■Розміщення інформації на сайті навчального закладу.
■Використання особистих контактів.

 Повідомлення має містити презентацію курсу, кінцевий термін подання заяв анкет і, якщо є потреба, критерії прийому на навчання. Набір слухачів бажано починати не пізніше ніж за 2 3 тижні до старту дистанційного курсу. Якщо кількість заяв на навчання в курсі перевищує оптимальну (20 осіб), організатор навчання постає перед дилемою. Перший варіант створення більше ніж однієї групи. Другий варіант - вибірка з числа поданих заяв відповідно до критеріїв, що повідомлялись у інформаційному листі про набір до дистанційного курсу. Після визначення критеріїв набору слухачів тьютор повинен повідомити кожного студента персональним листом, що той став слухачем дистанційного курсу. Неприйнятим до навчання варто також відіслати персональні повідомлення з вказівкою, що вони є кандидатами на наступне проведення цього курсу.

 Для набору слухачів тьютор складає анкету, що допоможе йому сформувати групу. Анкет може бути декілька, і вони можуть містити питання про освіту, сферу діяльності учасника, мету вивчення такого курсу, рівень знань предмету, досвід роботи в Інтернеті та в інших дистанційних курсах. Такі анкети тьютор висилає всім потенційним учасникам, що надіслали свої заявки на участь у курсі. З усієї кількості надісланих анкет тьютор відбирає ті, що максимально відповідають його вимогам, і таким чином формує групу майбутніх слухачів. Критеріями вибору може служити повна і достовірна інформація про себе, а також наявність визначених знань і умінь. Після того як группа сформована, тьютор запрошує учасників заповнити реєстраційну форму курсу. Терміни анкетування і реєстрації учасників мають бути обмеженими (оптимальний термін -10 днів). На цьому ж етапі тьютор створює список розсилки, у який включає всіх учасників навчання.

 Через нього в наступному буде здійснюватися спілкування. Наш досвід показує, що на цьому етапі розвитку Інтернету в Україні нашим слухачам більше подобається список розсилки, а не форум у середовищі. Рекомендується під час налагодження списку розсилки заборонити використання прикріплених файлів. Прикріплені файли підвищують можливість заразити комп'ютер вірусом! У тому випадку, коли слухачі не мають досвіду самостійної роботи та дистанційного навчання, для них проводять тьюторіали. Такі тьюторіали, як продукт-керівництво нових користувачів-студентів щодо використання віртуальних навчальних середовищ та методів дистанційного навчання, як правило, створюють на компакт-диску. Конструктивізм

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Дистанційний курс на - http://dm.bcoreanda.com

 

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...