Рейтингова система оцінки знань студента
Обзор: Рейтингова оцінка дозволяє детально розглянути і проранжувати усі деталі необхідних контрольованих знань і умінь.
Просмотр: эта статья прочитана 1949 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Рейтингова система оцінки знань студента


Рейтингова оцінка  Рейтингова оцінка дозволяє детально розглянути і проранжувати усі деталі необхідних контрольованих знань і умінь. Перед плануванням процесу рейтингової оцінки, якщо ми хочемо одержати більш якісні результати навчальної діяльності і зацікавлені в активному сприйнятті цих результатів самим студентом, варто запитати: що ми розуміємо під рейтинговою оцінкою і рейтингом знань і діяльністю взагалі? Чим вони відрізняються від звичайного оцінювання знань і умінь? Чому саме рейтинговий підхід до контролю процесу навчання кращий (ефективніший)? Насамперед зупинимося4 на ролі і функції контролю в процесі навчання.

 Найбільш звичною є контролююча функція, що дозволяє відзначити досягнутий рівень знань і умінь та вказує шляхи подальшого можливого розвитку в навчанні. Однак, як правило, результат показаний узагальнено: студент або знає, або не знає. Конкретно ж невідомо, що саме заважає студенту знати, перешкоджає засвоєнню знань, як зробити аналіз недостатності знань тощо. Рейтингова оцінка відрізняється від оцінки взагалі тим, що завдяки більшій кількості задіяних балів дозволяє детально розглянути і проранжувати усі дрібні деталі необхідних контрольованих знань і умінь та показати студенту, яка саме недоробка навчального матеріалу заважає йому в навчальній діяльності.

 Тут здійснюються аналітична й інформаційна функції оцінки безпосередньо, а функція оцінки, що керує навчальною діяльністю, здійснюється неявно через аналіз помилок, який показує, що саме необхідно засвоїти й удосконалювати. У процесі такого оцінювання якості навчальної діяльності студент звикає критично розглядати своє навчання, знання й уміння з погляду їхньої необхідності і достатності, повноти і глибини оволодіння навчальним матеріалом. У цьому складається навігаційна та мотивуюча функція, що сприяє самостійній пізнавальній діяльності в навчанні ціну (вагу). Скласти такий оцінний каталог досить складно і трудомістко, тому що варто проаналізувати по кроках всю діяльність студента, але це необхідно, якщо ми хочемо, щоб процес навчання був ефективний по-справжньому. У дистанційному курсі можна вести контроль за:
■продуктивністю роботи студентів у форумі;
■продуктивністю роботи студентів у чатах;
■якістю проходження електронного тестування;
■якістю виконання практичних завдань.

 Активність слухачів у вигляді кількості відвідувань сайту фіксує навчальна оболонка. Тьютор повинен регулярно зіставляти результати активності кожного слухача у порівнянні з іншими, оформляти ці дані у вигляді зручних для нього таблиць, діаграм і т. д. При проходженні слухачами тестів для самоперевірки і самоконтролю навчальне середовище фіксує кількість правильних відповідей. Ці дані тьютор також повинен аналізувати і зіставляти. Бажано стимулювати активність слухачів при участі у форумі. Так, можна заздалегідь повідомити, що за кожен прояв активності слухачів у форумі тьютор може нараховувати бали. Дискусія відбувається на багатьох рівнях та з різною швидкістю. Питання «Як за допомогою ІКТ організувати спілкування типу «обличчям до обличчя?» - некоректне.

 Треба його формулювати: «Як використати ІКТ для створення спілкування у групі краще, ніж у звичайній комунікації?». Активність дискусій повинна будуватись так, щоб студенти брали участь у них протягом фіксованого терміну. І, нарешті, оскільки в процесі такого контролю, як результат, у студента розвиваються критичність мислення, почуття системності і взаємозалежності знань і умінь, здатність аналізувати свою діяльність з погляду її самодостатності і необхідних результатів, у наявності розвиваюча функція рейтингового контролю. Однак усі ці функції здійсненні тільки у випадку правильного проектування відповідних контрольних завдань, де в балах оцінюється будь-яке міркування студента, будь-яка дія розглядається як комплекс дій і операцій, і кожна з них має свою рейтингову оцінку.Підготовка дистанційного курсу до навчального процесу

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Дистанційний курс на - http://dm.bcoreanda.com

 

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...