Педагогічний супровід і підтримка дистанційного навчального курсу
Обзор: Сценарій чату. Вітаю всіх бажаючих обговорити запропоновану тему. Прошу зареєструватися в чаті.
Просмотр: эта статья прочитана 923 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Педагогічний супровід і підтримка дистанційного навчального курсу


Сценарій чату  Сценарій чату. Вітаю всіх бажаючих обговорити запропоновану тему. Прошу зареєструватися в чаті. Педагогічний супровід, у тому числі допомога і підтримка, у дистанційному навчальному курсі можуть і мають здійснюватися і гіри передачі навчальної інформації, й у процесі спілкування, коли відбувається оцінка я кості засвоєння, корекція отриманих знань і умінь, доповнень і удосконалювання їх. Однак спочатку викладач зобов'язаний активно й емоційно впливати на студентів через текст. Давайте обговоримо деякі питання.
1.Як зацікавити студента змістом тексту на початку вивчення? Які елементи або засоби передачі інформації, на Вашу думку, варто включити до тексту?
2.Як Ви ставитеся до використання спочатку стиснутого змісту у вигляді структурно-логічної схеми основного змісту, а потім ланцюжка ключових слів першого порядку як системи змістів або ланцюжка ключових ситуацій як системи закономірностей? А може, треба дати всі ці форми разом, щоб та ж сама інформація, але по-різному виражена, була краще зрозуміла?
3.Як бажано передавати зміст: а) Ваша думка про систему питань; б) Ваша думка про імітацію обговорення. Чи будуть вони сприяти інтересу і мотивації?
4.Питання мають бути чисто риторичними чи спонукати до міркування і пошуку додаткових знань, тобто відкритими? Якщо потрібні і ті й інші, то в яких випадках вони корисні?
5.Які вирази або вербальні конструкції зможуть імітувати в тексті живу мову і тим самим сприяти інтересу і мотивації до навчання?
6.У яких випадках проектування тексту варто передбачати акцент та інверсію?
7.Як можна неформально організувати (забезпечити) необхідну адаптацію студента до навчального матеріалу? Відсилання до книг та іншої літератури не підходять, тому що вони формальні і не сприяють мотивації. Будь-які відсилання і зауваження варто обґрунтувати.
8.Які форми вербального впливу найбільш ефективні, на Вашу думку як навчальні, формуючі чи розвиваючі?
9.Як Ви ставитеся до доказу, які варто підбирати аргументи? І наявність чого спочатку варто діагностувати? Адже студент може бути не готовий до сприйняття, і тим більше, розуміння інформації?
10.Як перевірити мовну готовність до сприйняття змістів? Як показати різні можливості виразу однієї і тієї ж інформації, їхні переваги і недоліки?
11.Як пояснити студентам необхідність розкриття понять з різних точок зору, у тому числі і за допомогою різних засобів?
12.Як навчитися характеризувати залежність або закономірність, як показати динаміку процесу та встановити межі дії?
13.Чи варто показати студентам можливість графічного представлення інформації, у тому числі структурування понять, процесів і закономірностей? Чим це може бути корисно? Які види мислення при цьому формуються?
14.Чи є, на Вашу думку, процес аналізу понять, закономірностей і ситуацій, виконаний студентом за вашою підказкою самостійно, дослідницьким для нього? Для чого це може бути корисно?
15.На що слід в першу чергу звернути увагу при переході до практичної діяльності:

а)міцність знань;
б)наявність алгоритму діяльності;
в)знайомство з операційним апаратом;
г)уміння проектувати стратегію діяльності;
д)перелік ситуацій та критеріїв діяльності;
е)загальне уміння працювати за зразком;
ж)що-небудь ще.

16.Як часто варто розташовувати завдання для самоконтролю у курсі? Що варто перевіряти для формування самооцінки і самосвідомості студента?
17.Як і коли варто коментувати результати самоконтролю, і яка педагогічна підтримка потрібна в цьому випадку:

а)при правильній, але формальній відповіді;
б)при неповній відповіді;
в)при недостатньо точній відповіді;
г)при неправильній відповіді, але наявності спроби відповідати;
д)при відсутності спроби відповіді (безпорадність, страх або невпевненість тощо).

Рейтингова система оцінки знань студента

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Дистанційний курс на - http://dm.bcoreanda.com

 

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...