Педагогічне керування
Обзор: При керуванні бажано уникати оцінки студентів не з погляду новітніх (і правильних) представлень, а на основі отриманих раніше (у минулому) зразків, алгоритмів або стилів поведінки, діяльності, знань, навичок (ефект ретрореакції).
Просмотр: эта статья прочитана 1007 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Педагогічне керування  При керуванні бажано уникати оцінки студентів не з погляду новітніх (і правильних) представлень, а на основі отриманих раніше (у минулому) зразків, алгоритмів або стилів поведінки, діяльності, знань, навичок (ефект ретрореакції). Особливо часто це виявляється в представленні про цілі і доцільність застосування сучасних та інноваційних педагогічних, психологічних і технологічних засобів і заходів. Педагогічне керування може бути втілене за допомогою:

■навчальної інформації;
■організації пізнавальної діяльності;
■підтримки або забезпечення якості процесу завдяки контрольно-коригуючій підсистемі;
■спілкування, у тому числі організації співпраці у малих групах;
■засобів педагогічних технологій і методологічного аналізу змісту і організації інформації.

 Керування за допомогою передачі інформації складається з етапів передачі інформації, її присвоєння та перетворення на діяльність, присвоєння діяльності і подальшого пошуку інформації для її удосконалювання. На першому етані здійснюється організація самоконтролю у вигляді відкритих питань; спрямованого авторизованого переказу по ключових словах або інших акцентах; доповнення запропонованого тексту; створення батареї питань з альтернативними відповідями до заданого фрагменту тексту. Керування присвоєнням інформації та перетворенням її у діяльність передбачає:

■ різні заходи зі структурування інформації;
■ моделі пізнавальної діяльності;
■ відпрацьовування понятійного апарату;
■ відпрацьовування спеціальних заходів діяльності;
■ засвоєння операцій на прикладі розв'язання простих завдань;
■ самоконтроль якості сформованості понять, засобів діяльності та операцій.

 Керування через контрольно-коригуючу підсистему передбачає створення ланцюжків (комплексів) взаємозалежних завдань різного рівня за ступенем комплексності і проблемності та забезпечення варіантності завдань (за умовою, за ступенем комплексності навчальної діяльності, за рівнем пізнавальної діяльності, за ситуацією).

Ступінь комплексності навчальної діяльності (при розв'язанні навчальних завдань) визначає:

■ діяльність за зразком у різних ситуаціях і відпрацьовування операцій;
■ відтворення в різних умовах і ситуаціях;
■ відтворення з частковим доповненням необхідних умов; моделювання діяльності;
■ частково-пошукову діяльність, у тому числі самостійне визначення стратегії4діяльності; розгляд і розв'язання проблемних ситуацій; включення мисленнєвого експерименту до діяльності.
Віртуальне навчальне середовище

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Дистанційний курс на - http://dm.bcoreanda.com

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...