Стилі мислення (щодо його організації)
Обзор: Мислити - на основі вже вжитої і сприйнятої інформації - значить обробляти(повторенням, асоціацією, аналізом, синтезом та ін., накопичувати і відтворювати інформацію і продукувати на її основі нову якісно унікальну ідею.
Просмотр: эта статья прочитана 1046 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Стилі мислення (щодо його організації)


Стилі мислення  Мислити - на основі вже вжитої і сприйнятої інформації - значить обробляти (повторенням, асоціацією, аналізом, синтезом та ін.), накопичувати і відтворювати інформацію і продукувати на її основі нову якісно унікальну ідею. Стилі мислення описані великою кількістю психологів і педагогів. У зв'язку з розмаїтістю існуючих систем опису стилів мислення для практичного використання пропонується спрощена система ЄЛКО (Єрман Лівер Конструкція Опит), що поділяє основні стилі мислення на дві групи: синоптики і ектеники. Слово «синопсис» походить з грецької і означає спільність, глобальність. Синопсис у рамках стилю мислення характеризує сприйняття феномена в його цілісності.

 Учнів-синоптиків характеризує підсумовуючий, узагальнюючий підхід і до пізнання, і до когнітивної обробки нової інформації. Ектасис - грецький антонім синопсису - означає роз'єднаність, точніше, тенденцію розгортати або розчленовувати ідею. У рамках стилю мислення ектасисом характеризується «сприйняття феномена в різноманітності його компонентів». Пізнання і когнітивна обробка нової інформації зі складових її атомів характеризує манеру учнів-ектеників. Синоптик і ектеник характеризуються не однією, а безліччю особливостей. Приміром, з трьох синоптиків один може мати майже всі підкомпоненти свого типу (з лівого стовпчика схеми), інший - тільки одну третину, а третій - половину. У середньому ж вони усі вийдуть на рівень характеристики синоптиків. На макрорівні аналізу їхньої поведінки і переваг ці учні схожі, на мікрорівні - це три різних типи учнів з трьома різними типами переваг.

Цілісноспрямованість і детальноспрямованість.

 Цілісний підхід до навчання характеризується сприйняттям «загальної картинки». Власники цього підходу бачать «ліс», а не дерева, а в обробці інформації просуваються «зверху вниз», зосереджуючись, у першу чергу, на загальному її значенні. Вони намагаються наділити значенням усе, що роблять, але нерідко випускають з уваги визначені деталі. Якщо випущених деталей виявляється досить багато, то остаточне значення, що вони «вигадують», може виявитися дуже далеким від реальності. Критичним моментом у цілісному підході до навчання є зосередженість учня на головній, загальній думці, що обумовлює таким чином напрямок і фокус його уваги. Ми вчимо окремих студентів, а не групу. Але група у своїй діяльності акумулює ці завдання. У роботі цілісноспрямованих учнів більше промахів, ніж грубих помилок. Якщо їх попросити самостійно перевірити і виправити свої помилки, вони швидше за все не знайдуть їх.

 І це, мабуть, та область, над якою їм варто працювати, тобто здобувати навички розпізнавання і виправлення власних помилок. Самому учневі це може здатися жорстоким, але повернення його робіт на переписку або переробку доти, поки вони нарешті не будуть виконані точно й акуратно, - один з кращих способів, яким викладач може допомогти своєму учню в придбанні необхідних навичок. Знову ж таки повернення роботи на самостійну перевірку і виправлення ефективніше, ніж відзначати помилки самому викладачу, тому що цілісносприймаючі учні, як правило, не зважають на ремарки викладача.

 Детальноспрямовані учні орієнтовані на точні предмети і деталі. Це саме ті, хто «за деревами не бачить лісу». Обробка інформації тут відбувається «нагору» за закономірністю: сприйняття форми - первинне, загальне значення - вторинне. Бувають випадки, коли інтерес до деталей в учнів цього типу робиться всеосяжним і незалежним від загальної концепції пізнаваного предмета, що створює додаткові труднощі у їхньому навчанні. Детальноспрямовані учні навчаються за принципом поступальної, або поетапної, обробки інформації. Те ж саме можна сказати про усі види навчальної діяльності, що включають конкретний експеримент, який попередньо детально розроблено і розплановано. Синтетичні й аналітичні розходження

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Дистанційний курс на - http://dm.bcoreanda.com

 

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...