Канали сприйняття інформації
Обзор: Канали сприйняття інформації. Канали сприйняття ґрунтуються на фізичних способах сприйняття й одержання нової інформації.
Просмотр: эта статья прочитана 6688 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Канали сприйняття інформації  Канали сприйняття інформації. Канали сприйняття ґрунтуються на фізичних способах сприйняття й одержання нової інформації. Фізіологи і нейролінгвістичні програмісти розділяють їх на візуальну, аудіальну та кінестетичну системи. Лінгвісти вважають ці стилі каналами сприйняття і поділяють їх на зоровий, слуховий і кінестетичний канали. Психологи поділяють їх на зорові, слухові та кінестетичні модальності. Використання термінів у педагогічній літературі досить строкате. Крім вищеназваних термінів, використовуються терміни «види пам'яті» (зорова, слухова і моторна пам'ять) і стилі сприйняття (зоросприймаючий, слухосприймаючий і моторний стиль).

 Зоровий канал сприйняття - це когнітивна здатність сприймати нову інформацію переважно за допомогою зору. Знаки нової інформації, на які реагує носій цього стилю в процесі сприйняття й обробки, - яскравість, розмір, колір, його насиченість, сила і чистота, контрастність, фактура, форма і симетрія. Ми виділяємо два типи зоросприймаючих учнів: вербалісти (тобто ті, що бачать слова, їхнє написання) і іконісти (тобто ті, що бачать картинку, образ). Якщо, наприклад, вербалісту потрібно запам'ятати слово СОНЦЕ, він прийде до цього тільки побачивши, немовби «внутрішнім» зором, усі складові цього слова букви с-о-н-ц-е. Іконіст же, що мислить образами, запам'ятає це слово за асоціацією з образом самого сонця. Читання як пізнавальна діяльність легко засвоюється як вербалістами, так і іконістами.

 Більшість людей візуального типу (візуали) мають бачити те, що вони вивчають, інакше вони просто не сприймуть інформацію. Через високий відсоток таких учнів (наприклад, 70% у США) шкільна система працює на основі візуальних передумов (наочні прилади, текстові матеріали). Телебачення і відео значно сприяють візуальному процесу. У тексті візуал сприймає слова: бачити, оглядати, зображення, вигляд, дивитися, спостерігати, оглянути, помітити, споглядати, виглядати, видовище, мати. Учні, що сприймають на слух (аудіали), у придбанні й обробці нової інформації реагують переважно на висоту тону або звуку, темп, голосність, ритм, тембр і резонанс. Ці учні поділяються на дві підгрупи: аудіальні (краще сприймають, слухаючи інших) і мовні (краще сприймають, коли самі говорять і слухають тільки себе). Першим потрібно пояснення викладача до всіх інструкцій, другим необхідна їхня власна мовна «обробка».

 У тексті вони сприймають слова: чути, слухати, гармонія, галас, дзвонять дзвони, дослухатися, дисонанс, звучати, звук, лунати, чутно, чутність, бути чутним. Моторосприймаючі учні (кінестетики) в придбанні нової інформації спираються на рух і почуття (емоції). (Раніше моторний канал сприйняття називався «руховою пам'яттю»). Найбільш важливі для них у взаємодії з новою інформацією це - частота, тиск, тривалість дії й інтенсивність уваги. «Моторні» учні можуть бути поділені на дві підгрупи: кінестетичні (вчаться, використовуючи ноги і руки та виникаючі емоції) і механічні (у процесі навчання використовують пальці). Вони сприймають світ через почуття. їм подобається почувати близькість і тепло інших людей, доторкатися під час розмови до руки або плеча. У тексті кінестетик сприймає слова: безпечний, рух, торкати, торкатися, зручний, досліджувати, швидко, обробити, опрацювати, вловити, сприйняти, відчути, тиск, відчувати, випробувати, перевірити.

 Іншим людям особи кінестетичного типу часто здаються повільними або навіть нудними. Це тому, що їм потрібно «схопитися» за інформацію, а потім «відчути» її, перш ніж прийняти рішення. Найчастіше, такі люди найкраще працюють, якщо можуть користуватися руками. Такий спосіб емоційної обробки інформації займає багато часу і, звичайно, люди візуального й аудіального типів випереджають кінестетиків. Більшість людей має первинний і вторинний канали сприйняття. Невелика кількість людей не має переваг, і для них усі канали сприйняття або навчання однаково гарні. Труднощі в навчанні виникають у студентів з яскраво вираженим каналом сприйняття, якщо він не відповідає способам і стилю викладання. Особливо це помітно у процесі внутрішнього (з текстом) і зовнішнього спілкування.

Представлення інформації:   

Деяким хочеться бачити вашу думку - Візуальний спосіб.
Деяким хочеться чути вашу думку - Аудіальний спосіб.
Деяким хочеться випробувати або відчути те, про що ви ведете мову - Кінестетичний спосіб.
Оцінка і аналіз інформації:   
Деякі визначають своє відношення до речей по тому, як вони їх бачать - Візуальний спосіб.
Деякі визначають своє відношення до речей по тому, як вони звучать для них - Аудіальний спосіб.
Деякі визначають своє відношення до речей по тому, як вони відчувають їх - Кінестетичний спосіб.
Викладач повинен

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Зразок роботи тьютора на - http://dm.bcoreanda.com

 

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...