Психологічні тести
Обзор: Перераховані вище особливості дистанційного студента вказують, що тьютор до початку навчального процесу має знати якнайбільше про своїх студентів.
Просмотр: эта статья прочитана 3438 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Психологічні тести


психологічні тести  Перераховані вище особливості дистанційного студента вказують, що тьютор до початку навчального процесу має знати якнайбільше про своїх студентів. До таких даних психологи відносять у тому числі інформацію про спрямування каналів інформації стилю мислення та інші. Зрозуміло, що створити різні варіанти дистанційного курсу, які б враховували психологічний портрет особистості студента, неможливо. Ці дані можна враховувати тільки в індивідуальній роботі зі студентом.

 У дистанційному навчанні, наприклад, виділяють чотири психологічні стилі навчання у студентів: активіст, прагматик, теоретик та мислитель. Активіст - вчиться краще, коли він працює з новими проблемами або досвідом. Йому потрібна активність для захоплення, обміну ідеями з іншими. Прагматику потрібно бачити зв'язок між тим, що він вчить та новими проблемами, або підтримка захоплень у його роботі. Він має відчувати себе залученим до навчального процесу, прагне негайної підтримки у вигляді оцінки практичного використання засвоєного матеріалу. Теоретику потрібен деякий час для дослідження зв'язків між ідеями та ситуаціями.

 Високий рівень комунікації орієнтований до нього, але він не задоволений, якщо матеріал не сягає глибше. Тьютор повинен завжди заохочувати питання, спроби та дослідження теоретиків. Мислителі залучаються навчальними завданнями, де є час для глибокого осмислення і побудови змістовних відповідей. Як правило, глибина відповіді у дистанційному навчанні вища, ніж у традиційному. Активісти та прагматики переважно екстраверти. Теоретики та мислителі переважно інтроверти. У той же час детальний психологічний портрет студента може заплутати тьютора. Тому рекомендується використовувати такі психологічні тести:

- визначення каналів сприйняття інформації (аудіал, візуал, кінестетик);
- визначення провідної відомої півкулі мозку;
- тест стилю мислення ЕЛКО.

 Крім того, тьютору буде корисно знати рівень комп'ютерної підготовки студента та його рівень підготовки до дистанційного навчання. Враховуючи важливість психологічного тестування студентів до віртуального навчального середовища «Веб-клас XПI» додаються перераховані вище тести. Канали сприйняття інформації

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Зразок роботи тьютора на - http://dm.bcoreanda.com

 

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...