Додаткові труднощі дистанційних студентів
Обзор: Нерозуміння адміністраторами усієї складності дистанційного навчання (вони не вимагають від тьюторів вивчення літератури та досвіду інших колег з питань дистанційного навчання).
Просмотр: эта статья прочитана 955 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

труднощі дистанційних студентів  Нерозуміння адміністраторами усієї складності дистанційного навчання (вони не вимагають від тьюторів вивчення літератури та досвіду інших колег з питань дистанційного навчання). Недостатня кількість, і на Заході теж, підготовчих курсів для студентів, що вирішили навчатися дистанційно. Розглянемо чинники, що гальмують здійснення самостійної роботи і відіграють роль психологічних бар'єрів при її виконанні. Це такі ситуації, що найчастіше сформовані попереднім життєвим досвідом:


1.Недостатність базової підготовки.
2.Формальне сприйняття інформації, коли відсутній контроль її засвоєння або рефлексія, а також не сформоване уміння пов'язувати інформацію з діяльністю.
3.Несформованість окремих видів мислення, нерозуміння мови тексту або смислових структур, несприйняття занадто громіздкого або теоретизованого стилю викладання.
4.Відчуття «запрограмованості». У процесі своєї активності людина може виступати як суб'єкт і як об'єкт. У стані повної активності людина відчуває себе суб'єктом. При цьому вона здійснює повністю орієнтуючі, виконуючі та контролюючі елементи особистої активності і має свободу щодо їх реалізації. Проте у деяких випадках людина здійснює тільки виконуючі етапи, у той час, як решта здійснюється іншими особами. Тоді людина відчуває себе об'єктом і переживає відчуття «запрограмованості». Її активізація або не відбувається взагалі, або знаходиться на мінімальному рівні можливостей і вимагає спонукань зовні.
5.Наслідки невизнання результату. Факт невизнання результату один або декілька разів без обґрунтованого пояснення може суттєво загальмувати активну діяльність.
6.«Вивчена безпомічність». Якщо декілька спроб отримати результат залишилися без успіху, цей факт надалі стримуватиме активність людини при нових спробах, якщо причина негараздів незрозуміла. Цей чинник також гальмує активність, якщо людина вбачає себе досвідченою, але у певному випадку зустрічається з діяльністю або з умовами, з якими до сих пір школи не стикалася. Якщо людина не вміє варіювати діяльність, вона розгублюється і втрачає почуття впевненості.

 Для зняття цього чинника треба з'ясовувати причини ускладнень, варіювати умови діяльності, а також створювати штучні ситуації «неочікуваного». успіху, які сприятимуть формуванню почуття впевненості. Звичка діяти по лінії найменшого опору. У ситуації, коли деякий результат повністю або частково може бути досягнутий різними засобами, той засіб, що передбачає мінімальні втрати зусиль, запам'ятовується. Тому у дистанційному навчанні треба завжди пропонувати варіантні, але рівноцінні способи діяльності.


7.Відсутність досвіду самостійної діяльності. Треба формувати діяльність таким чином, щоб студент заздалегідь оволодів навичками самостійної діяльності на будь-яких її пізнавальних рівнях.
8.Нерозвиненість вольової регуляції (лінощі). Самостійна робота вимагає, особливо на початку, значних зусиль як розумових, так і діяльнісних. Раптові труднощі деякі студенти не в змозі подолати. Зі психологічної точки зору, подолати це можна насамперед за допомогою спеціально здійснюваних внутрішніх процесів: пошуку особисто значущого сенсу нової діяльності, уявлення подумки перемоги, активізація діяльності введенням ігрових елементів. Отже, очевидно, що є ще багато чого нерозкритого стосовно умов, які роблять дистанційне навчання добрим, поганим або жахливим.
Психологічні тести

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Зразок роботи тьютора на - http://dm.bcoreanda.com

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...