Труднощі дистанційних студентів
Обзор: Відсутність доступу до технічної допомоги викликає максимальний розлад у студентів. У процесі дистанційного навчання студенти стикаються з труднощами
Просмотр: эта статья прочитана 886 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Труднощі дистанційних студентів


Труднощі дистанційних студентів  Відсутність доступу до технічної допомоги викликає максимальний розлад у студентів. У процесі дистанційного навчання студенти стикаються з труднощами , які спричиняються безпорадністю, почуттям ізольованості, тривогою, неспокоєм, безсистемністю у знаннях, панікою, побоюванням діяти. Ці прояви можуть бути викликані методикою попереднього навчання або життєвим досвідом і ведуть до створення так званих психологічних бар'єрів. Дослідження показують, що почуття ізольованості не є головною проблемою студента, натомість розлад, тривожність та плутанина можуть бути руйнівними для успішного навчання.

 Деякі труднощі пов'язані з технічними проблемами, але дистанційний курс не буде працювати коли не продумані навчальний план та загальна структура курсу, підготовка тьютора, відбір студентів. Дистанційні студенти можуть значно різнитися як за стилем сприйняття і переробки інформації, гак і за використанням її у своїй діяльності, а також в умінні спілкуватися і діяти у співробітництві. Цьому є багато причин. А тьютору бажано формувати диференційовані стратегії діяльності як з успішними студентами, так і з тими, хто відчуває у навчанні певні труднощі і негаразди. Відсутність доступу до технічної допомоги викликає максимальний розлад у студентів. На другому місці тут стоять організаційні питання щодо зворотного зв'язку.

 Щодо змісту курсу та діяльності тьютора із забезпечення зв'язку зі всіма студентами, то відчуття заплутаності, тривожності та розладу було найбільшим, коли студенти не отримували швидкого зворотного зв'язку з тьютором, знаходили протиріччя у трактуванні вказівок у мережі та електронній пошті. Викладачі не завжди серйозно ставляться до тривалості терміну, коли студенти стикаються з труднощами. Дуже часто вважається, що всі труднощі знімаються на перших тижнях занять. Але дослідження показують, що тривожність та розлад студенти можуть відчувати на початку курсу, але не наважуватимуться написати про це тьютору. Отже, тьютор повинен уміти передбачати можливі ускладнення для студента у процесі навчання і попереджати їх у методичних розробках.

 Слід зазначити, що нині в Інтернеті та друкованих матеріалах пишуть про переваги дистанційного навчання та зовсім не звертають уваги на такі проблеми:
- Відсутність для початківців друкованої літератури та матеріалів на сайтах про те, як навчатися дистанційно.
- Дистанційні студенти часто працюють уночі та у вихідні дні, тому не мають швидкого зворотного зв'язку. Викладач не може працювати цілодобово. У такому випадку студентам та тьютору необхідно домовитись, коли саме тьютор може швидко відповідати на запитання.
- Комунікативні складнощі у побудові адекватних двозначних текстів. Треба передбачати рівень подробиць (детальність) у викладанні текстів та мовний засіб викладання матеріалу. Наприклад, електронна пошта може використовуватися для підтвердження студентом, що матеріал йому зрозумілий. Схожі домовленості мають бути встановлені у групі заздалегідь. Але це потребує від обох сторін високого рівня навичок спілкування, про що, на жаль, замало говориться в літературі та на сайтах.
- Необхідність більшої кількості досліджень, які б вказували шлях використання технологій педагогіки та психології для ефективного навчання студентів, а також способи опису цих досліджень у практичній літературі.
Додаткові труднощі дистанційних студентів

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Зразок роботи тьютора на - http://dm.bcoreanda.com

 

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...