Допомога тьютора
Обзор: Під час навчання потрібна допомога у таких питаннях: планування розкладу дня; самоорганізація; поліпшення навчальних вмінь; вивчення нового засобу передачі інформації - комп'ютера
Просмотр: эта статья прочитана 616 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Допомога тьютора


Допомога тьютора  Під час навчання потрібна допомога у таких питаннях: планування розкладу дня; самоорганізація; поліпшення навчальних вмінь; вивчення нового засобу передачі інформації - комп'ютера; вирішення технічних проблем; виконання навчальних завдань; неформальне навчання з іншими студентами; самостійна оцінка якості вивченого; виконання вимог тьютора; виконання тестів, контрольних завдань. У чому має полягати ця допомога? Розглядання навчальних завдань наодинці або навіть у малій групі - не така вже проста ситуація, якщо немає практики з аналізу, порівняння відомого і невідомого, підключення теоретичних знань до діяльності тощо.

 Тьютор має надати приклади методики розгляду і обговорення навчальних завдань, показати послідовність аналізу, охарактеризувати можливості у цьому випадку індуктивного або дедуктивного підходу та ін. Тобто у процесі виконання навчальних завдань тьютор намагається сприяти формуванню дослідницьких рис у пізнавальній діяльності студентів. Сюди тісно примикає здатність до самостійної оцінки якості вивченого. Для того щоб сформувати її, тьютор повинен на прикладі розібрати із студентами вагові характеристики поданої інформації і визначити рольове значення її складових (понять, ситуацій, критеріїв, операційного апарату у та ін.) у вдосконаленні навчальної і фахової діяльності людини.

 Сформована у такий спосіб особиста рейтингова оцінка має бути одним з інструментів створення навігаційного аналізу як наданої інформації, так і надбаних знань, умінь та навичок студента, і сприятиме більш ефективній і обміркованій навчальній діяльності, тобто вона стане інструментом самокерування та самореалізації. Виконання тестів і контрольних завдань теж є запорукою усвідомленого керування особистістю своєю навчальною діяльністю. І також роль тьютора тут є провідною. Він визначатиме рівень складності чи проблемності тестів і контрольних завдань, щоб забезпечити адаптацію і мотивацію у навчанні, щоб створити постійні можливості для навчання кожної особистості. При цьому рівень пізнавальної діяльності не має обмежуватися тільки вимогами професійної навчальної програми він мусить показувати людині ії пізнавальні можливості, щоб забезпечити у подальшому її здатність до пошуку знань, навчання і самовдосконалення протягом усього життя. Це є гаслом дистанційного навчання загалом, відповідає вимогам сучасного суспільства і має формуватися поступово як діяльнісна здатність особистості у процесі вивчення будь-якого дистанційного курсу.

 Під час роботи з навчальним матеріалом потрібна змістовна допомога тьютора з тією метою, щоб зробити матеріал системним; сортувати незрозуміле; відпрацьовувати свою точку зору; знаходити альтернативну точку зору; пов'язувати зміст із власним досвідом; вирішувати, на яку інформацію потрібно звернути увагу. Поданий навчальний матеріал становить визначену систему. Певною мірою ця система представлена в процесі структурування курсу. Але в основному при цьому враховані тільки логічна послідовність і організаційні особливості побудови. За межами часто залишаються міжпонятійні та ситуативні стосунки та зв'язки. Крім того, вивчення навчального матеріалу має відбуватися у певному інформаційному просторі для кожної особистості, так званому тезаурусі.

 Отже, тьютор повинен забезпечити створення інформаційної системи схематично, або вербально, і надати її студентам; допомогти у визначенні незрозумілих питань; показати приклад можливої оцінки альтернативної інформації і формування особистої і очки зору щодо опанованих матеріалів із застосуванням свого досвіду і поглядів на корисність отриманих знань. При виконанні контрольних завдань студентам потрібна така допомога: зрозуміти або з'ясувати, як і навіщо виконуватиметься контроль знань та за якими стандартами; надати свій коментар про прогрес інших студентів у навчанні; реалістично оцінити коментар тьютора або колег щодо своїх успіхів; вирішити, коли студент буде впевнений у здатності виконувати заключний тест або складати іспит; розглянути варіанти послідовності проведення контролю та адаптації до нього; вирішити, що робити далі. Після закінчення вивчення курсу допомога потрібна для того, щоб здобути реальні дані щодо спроможності та перспективи студента; йти до визначення нових положень та цінностей; дістати задоволення від вивченого; аналізувати конфлікти; відчути, що принесені у період навчання жертви мали сенс; інтегрувати здобуті знання до особистої системи знань з урахуванням свого досвіду. Труднощі дистанційних студентів

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Зразок роботи тьютора на - http://dm.bcoreanda.com

 

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...