Допомога студентам
Обзор: Дистанційному студентові потрібна допомога всіх етапах навчання. Перше і найголовніше: дистанційному студентові потрібна допомога на всіх етапах навчання.
Просмотр: эта статья прочитана 801 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Допомога студентам


Дистанційне навчання  Дистанційному студентові потрібна допомога всіх етапах навчання. Перше і найголовніше: дистанційному студентові потрібна допомога на всіх етапах навчання. Тьютор повинен це розуміти і враховувати при організації процесу навчання. На початку навчального процесу студент має довідатись, що йому потрібно вивчити і що це йому дасть; вирішити, що він бажає вивчити; визначити найкращій спосіб досягнення мети; оцінити свій наявний досвід та вміння; вибрати відповідний курс; знайти інших студентів, що будуть навчатися з ним; обговорити зі студентом особистий освітній проект; вирішити, яка підтримка йому буде потрібна; здобути фінансову допомогу.

 Адже яка б досвідчена людина не була, у новій для неї сфері діяльності їй конче потрібна допомога тямущої, щирої і доброзичливої людини. У дистанційному навчанні завжди присутня гуманістична мета, що полягає у допомозі людині знайти себе, своє особисте місце у суспільстві, яке має велике значення у процесі формування почуття самовпевненості і самодостатності. Дистанційне навчання покликане надавати всім бажаючим необхідну підтримку у процесі опанування інформацією, знаннями, діяльністю. Воно має створювати для індивіда можливість навчатися і отримувати задоволення від результатів навчання протягом усього життя. Ось чому тьютор одночасно є помічником і консультантом і у той же час колегою у процесі прийняття необхідних рішень і дій на підготовчому етапі процесу навчання. Він може запропонувати декілька варіантів планування у часі, змісті і виді діяльності особистого навчання для студента, разом проаналізувати позитивні і негативні риси кожного і допомогти у виборі найбільш придатного.

 Тьютор має охарактеризувати у належній спосіб навчальний курс і допомогти у співбесіді, а також, використовуючи необхідні тести, визначити підготовленість студента до навчання, місце можливого залучення його особистого досвіду та вмінь до майбутньої діяльності. Він порадить і допоможе визначитися, з якими колегами людині буде цікавіше і продуктивніше навчатися разом, у співробітництві; запропонує особистий освітній проєкт (за темою, можливим напрямком розгляду, рівнем організації «місту і т. ін., а також можливу адаптаційну і мотиваційну підтримку, яка може бути корисною і зробить процес навчання і спілкування принадним і потрібним особисто. Нарешті тьютор допоможе знайти всі потрібні аргументи для пошуку спонсорів своєї навчальної діяльності і процесу особистого вдосконалення та взагалі необхідної фінансової підтримки.

 Так само тьютор продовжує цільове супроводження на початку навчального процесу. Його поради щодо планування навчальної діяльності, її організації, формування і вдосконалення навчальних умінь, процесу ми ймення технічних та інформаційних засобів навчання і особливо комп’ютера, як носія навчальної інформації і засобу забезпечення умов спілкування у навчанні дуже важливі. Підставою для проектування і конструювання порад має бути визначення початкового рівня знань і умінь, а також сформованості здатності до самоорганізації у студента. Для цього тьютор використовує різноманітні анкети та опитувальники. Висновки, зроблені тьютором за аналізом цих анкет, допомагають у створенні особисто спрямованих пропозицій щодо планування свого робочого часу з урахуванням всіх, присутніх вже до початку навчання, обов'язків.

 Отже, тьютору слід складати анкети у такий спосіб, щоб з відповідей у нього створилося цілісне враження про простір зайнятості майбутнього студента. Далі тьютор має надати кожному особисто деякі поради стосовно самоорганізації основних видів навчальної діяльності, таких, як якісні складові процесу читання, сприйняття і розуміння отриманої інформації, умови перетворення її на особисті знання та втілення у діяльність тощо. Матеріали, що їх тьютор надаватиме студенту, мають бути підібрані заздалегідь, бажано у декількох альтернативних комплексах. Це потрібно для того, щоб кожен студент уже на початку навчання виробляв свій особистий підхід, а не копіював чиїсь дії і не намагався користуватися у своїй діяльності шаблоном чи зразком. Цим самим тьютор застерігатиме студента від спрощення навчання через несамостійну діяльність і запобігатиме створенню такого досить розповсюдженого у навчанні психологічного бар'єру як так звана «вивчена безпорадність».

Допомога тьютора

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Зразок роботи тьютора на - http://dm.bcoreanda.com

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...