Стиль мислення студента
Обзор: Дуже важливим є питання формування у студентів самостійного стилю мислення, яке має бути нестандартним, без шаблонів і стереотипів, тобто відкритим для сприйняття і розуміння потрібної інформації.
Просмотр: эта статья прочитана 819 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Стиль мислення студента  Дуже важливим є питання формування у студентів самостійного стилю мислення, яке має бути нестандартним, без шаблонів і стереотипів, тобто відкритим для сприйняття і розуміння потрібної інформації з метою створення особистого інформаційного простору. Однією із складових такого мислення є критичне мислення, яке,  є послідовним, аргументованим, цілеспрямованим процесом.

 Він характеризується такими факторами:
•прагненням до планування розумової та будь-якої діяльності;
•гнучкістю, яка є антиподом догматизму, що характеризує «замкненість розуму»;
•наполегливістю, послідовністю у досягненні цілі;
•готовністю до самокоригування.

 Здатність студентів демонструвати заходи критичного мислення під час дискусій визначається чотирма факторами: пізнавальною зрілістю; навчальним стилем тьютора; попереднім досвідом студента; ступенем розуміння процесу і призначення критичного мислення. Тьютор більше не займає позицію експерта - «знаю все». Він стає фасилітатором (помічником) знань, який синтезує та супроводжує ресурси студентові та забезпечує йому технічний доступ до знань. Але ми вважатимемо за необхідне враховувати культурні особливості українських студентів, які, на наш погляд, близькі до азіатських студентів  через низький досвід. Це:


1.Дистанційні курси мають нелінійний характер, і студенти можуть просуватися різними маршрутами. Але не для усіх студентів така свобода забезпечує комфорт. Враховуючи те, що школа призвичаїла їх до лінійного перебігу навчального процесу, інколи студентам треба точно описувати їхні дії або алгоритмізувати діяльність.
2.Діяльність студента здійснюється через вправи, завдання. Вступна інформація передбачає, що студент розв'язує завдання методом спроб та помилок. Але деяким студентам це дуже складно, їм треба пропонувати інструкції.
3.Студенти можуть почувати себе комфортно, спостерігаючи дискусію, тобто їхня присутність пасивна. Головне завдання тьютора - зробити їх активними. Мають бути сформовані точні вимоги до листування як обов'язкової складової частини вправ.

 Необхідно посилати таку кількість персональних листів кожному студенту та обговорювати з ним тематику щоб створити умови для залучення студентів до дискусії. Тьютор повинен демонструвати глибокі знання предмету використовуючи додаткові матеріали з різних джерел. Він має  це відобразити своє ставлення до предмета, що вивчається, та надавати інформацію таким чином, щоб вона не була занадто складною. Якщо таке все ж таки відбудеться, студенти можуть втратити сенс і розуміння, а це негативно впливатиме на мотивацію і може призвести до пасивного навчання. Студенти бажають, потребують та цінять активність тьютора, який виконує зворотний зв'язок, підтримує, ставить за питання, підсилює участь, тримає всю групу на навчальному маршруті. При проведенні дистанційних занять з дорослими необхідно враховувати критерії андрагогіки, запропоновані Малькольном Ноулсом:


1.Дорослим подобається знати, чому їм потрібно вивчити щось, перш ніж навчатись.
2.Дорослі мають своє уявлення про відповідальність за свої рішення.
3.Дорослі додають особистий досвід у навчальні ситуації, що збагачує навчальні ресурси (це є вже моделлю конструктивного підходу).
4.Дорослі готові вивчати такі речі, які їм потрібно знати для використання у життєвих ситуаціях.
5.Дорослі є життєцентрованими у своїх підходах до навчання, вони вивчають нові знання, розуміння, вміння, цінності, що ефективніші тоді, коли доповнюють або пояснюють життєві ситуації.
6.Усі дорослі мотивовані на зростання та розвиток, але ці мотиви можуть блокуватися невпевненістю, недостатньою підтримкою чи браком часу.
Корпоративний студент

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Зразок роботи тьютора на - http://dm.bcoreanda.com

 

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...