Робота студентів з тьютором
Обзор: Тьютор має демонструвати глибокі знання предмету та дозволяє: 1.Повторення (10%) - повторення вивченого, аналіз даних на комп'ютері після засвоєння цього процесу на папері або за зразком на комп'ютері.
Просмотр: эта статья прочитана 635 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Робота студентів з тьютором  Тьютор має демонструвати глибокі знання предмету та дозволяє:
1.Повторення (10%) - повторення вивченого, аналіз даних на комп'ютері після засвоєння цього процесу на папері або за зразком на комп'ютері.
2.Заміна (10%) - комп'ютер використовується замість відомих дій, що можна виконувати і без нього.
3.Розширення (60%) - дії неможливо виконати без комп'ютера (демонстрація моделей, доступ до інформаційних матеріалів через мережу).
4.Трансформація (20%) комп'ютер перетворює навчальну програму таким чином, що без нього навчальний процес стає неможливим.

 Як правило, вважається, що дистанційний студент почуває себе комфортно у навчальному середовищі. Він має відповідати за своє навчання: встановлювати реальні цілі, відслідковувати свій прогрес, відображати розуміння та шукати підтримку більш досвідчених студентів як інструкторів. У роботі зазначається, що дистанційні студенти мають успіх тому, що: добровільно обирають можливість своєї подальшої освіти; мають високий рівень мотивації та самодисципліни; вже мають освіту; дорослі. Додатковими чинниками успіху є: готовність звертатись по допомогу: серйозне ставлення до курсу; робота в організації, де кар'єра залежить від успішного засвоєння курсу. Студенти так оцінюють якість та позитивні риси взаємодії: високо цінують своєчасний зворотний зв'язок;
•здобувають значно більшу користь від навчання у малих групах;
•при надійному контакті з тьютором відзначають значно більшу мотивацію;
•віддають перевагу місцевим помічникам тьютора, які знайомі з інформаційними технологіями та матеріалами курсу
Узагальнена характеристика дистанційних студентів, які успішно навчаються;    ,
•настирливо просуваються до створення нових проектів;
•одружені;
•не лякаються труднощів;
•бажання успіху в навчанні перевищує недостатній досвід;
•не потребують підтримки при розв'язанні важких завдань і не вважають за важливе обговорювати курсову роботу з іншими студентами;
•високий освітній рівень;
•вважають себе добре організованими у керуванні часом;

 При вивченні дисципліни студентів просять ставити запитання, а потім них дати відповіді. Потім студентів навчають, як шукати та ідентифікувати відповідну інформацію, аналізувати її у сенсі побудови відповіді на питання. Викладачі повинні проводити практичні вправи з метою отримання навичок формування питань студентами, а потім спрямовувати конструктивний зворотний зв'язок на те, щоб залучати студентів до процесу формування питань. Особлива увага приділяється роз'ясненню, у який спосіб знання конструюються в окремих дисциплінах. У кожному випадку студенти вивчають форми і заходи аналізу кожної дисципліни. Наприкінці коленого модуля або розділу студенти обговорюють, що вони вчили і як вчилися. Стати самоспрямованим учнем.

 Студенти створюють нотатки, де відображають, що вони вчили, що могли та бажали вчити і ні вчилися. Потім досліджується вплив обраної стратегії їхнього особистого навчального процесу на те, як вони будуть навчатися у майбутньому. Наступний крок - роздуми та визначення, що ще їм потрібно, м<м» вони бажали б вивчити для розвитку навчальної програми. Студенти мають також ідентифікувати специфічні дії для вивчення тих розділів їх програми (розвиток плану у дії). При розгляді теми, розділу може бути задане завдання: вибрати три теми, які вважаються найбільш важливими, та написати  про те, чому ці теми є важливими. Пізніше кожен студент створює свій портфоліо, який містить перелік тем для курсу. У фінальній частині, використовуючи портфоліо, студенти пишуть, як вони будуть працювати у майбутньому з отриманим матеріалом. При цьому вони ідентифікують, що є для них бажаним, у чому є потреба і що вони особисто можуть зробити для цього (навчальна стратегія чи план дій). Стиль мислення студента

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Зразок роботи тьютора на - http://dm.bcoreanda.com

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...