Дистанційний студент
Обзор: «Людина може дечого досягти, доцільно використовуючи окремі здібності, може багато чого досягти, поєднуючи декілька здібностей, може створити щось надзвичайне і несподіване, поєднуючи всі властивості». Й. Гете.
Просмотр: эта статья прочитана 802 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Дистанційний студент


Дистанційний студент  «Людина може дечого досягти, доцільно використовуючи окремі здібності, може багато чого досягти, поєднуючи декілька здібностей, може створити щось надзвичайне і несподіване, поєднуючи всі властивості». Й. Гете. Хто такий дистанційний студент? Як оцінюється ефективність навчання дистанційного студента? Як студенти використовують комп'ютерну техніку? Як навчатися вчитися? Що таке критичне мислення? Які можуть бути особливості в українських дистанційних студентів? Хто такий корпоративний дистанційний студент? Як навчати дистанційно ерудитів?

 Яка допомога потрібна дистанційному студентові на початку навчального процесу, під час навчального процесу, при контролі? Які труднощі виникають у дистанційних студентів? Як поділяються студенти за каналами сприйняття інформації? Які слова бажано використовувати для аудіалів, візуалів, кінестетиків? Хто такі ектеник, синоптик? Як враховувати під час навчального процесу психологічні особливості студента? Характеристика дистанційного студента. Головною особою дистанційного навчання є студент, тому ефективність навчання оцінюють за такими показниками:
1. Ставлення студентів до дистанційного навчання.
2. Задоволення студентів процесом навчання.
3. Досягнення студентів.

 На жаль, сьогодні студентів, які б навчалися по-справжньому дистанційно, в Україні немає. Здебільшого студенти лише отримують інформаційну підтримку та проходять дистанційно тести. І ому для складання характеристики дистанційного студента можна скористатись досвідом західних викладачів. Це має допомогти українському тьютору організувати ефективне дистанційне навчання. І,перш за все, слід розглянути ставлення студентів до комп'ютерної техніки и щоденно використовують комп'ютер 54% австралійських студентів, 1% студентів Гонконгу та 95% студентів США.

 Студенти віддають перевагу роботі сам-на-сам з носієм інформації (44% Австралія, 35% Гонконг, 47,1% - СІІІА), самонавчанню (відповідно 26%, 34,3%, 26,2%), роботі у класі (відповідно 21,6%, 18,2%, 17,4%). Тьюторіали не користуються популярністю. На базі одного з курсів, який викладається у відкритому британському університеті, проаналізовано використання комп'ютера у дистанційному навчальному процесі. Модель враховує мій яг використання, причини використання та засіб. У курсі 56% навчального процесу проходило з використанням комп'ютера.

 Причини використання:
1.Інформаційні технології (10%) - підвищення рівня володіння технологіями.
2.Інструменти навчального середовища (50%) - розвиток знань та вмінь предметної сфери (розвиток мови сфери, спроможність інтерпретувати дані).
3.Навчатися вчитися (25%) - спроможність вчитися та покращувати підходи до навчання (удосконалювати співтворчість, рефлексія щодо особистого навчального процесу).
4.Додаткові інструменти (15%) - програми, що використовуються для виконання завдань, та програми для підвищення мотивації навчального процесу.
5.Інше (5%).
Дистанційні студенти мають успіх тому, що добровільно обирають можливість своєї подальшої освіти.
Робота студентів з тьютором

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Зразок роботи тьютора на - http://dm.bcoreanda.com

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...