Портфоліо тьютора
Обзор: Портфоліо - це Ваш арсенал засобів та інструментів, що впливає на ефективність діяльності і постійно збагачує Вас.
Просмотр: эта статья прочитана 770 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Портфоліо тьютора


Портфоліо тьютора  Портфоліо - це Ваш арсенал засобів та інструментів, що впливає на ефективність діяльності і постійно збагачує Вас. Швидкі кроки генерування знань та короткий час їхнього життя без змін вимагають невідкладної необхідності для викладачів обмінюватися новою інформацією з колегами. У процесі проведення дистанційних занять у викладача з'являються особисті наробки, які на Заході носять назву «портфоліо». Навчальний портфоліо - це один з найкращих шляхів демонстрації якості та рівня навчання. Він містить основні документи та свідчення, що характеризують навчальний процес. Як його створити? Ретельно оберіть формат Вашого портфоліо.

 Продумайте, які наробки та коментарі будуть у ньому. З'ясуйте, якого виду наробки Вам будуть потрібні. Природа Ваших наробок буде залежати від тієї діяльності, яку Ви проводите зі студентами. Складіть перелік головних видів діяльності, а навпроти них зазначте декілька слів щодо їх короткої характеристики і призначення. Починайте збирати наробки негайно. Більша частина Вашого портфоліо буде залежати від щоденної роботи зі студентами. Найбільш ефективний шлях - це стартова колекція прикладів Вашої щоденної діяльності. Колекціонуйте наробки Вашої роботи з варіантів проектування навчальної програми.

 Де може включати приклади предметної області, поширення та адаптацію навчальних результатів та цілей, планування системи доставки навчального матеріалу, пропозиції щодо мотивації. Колекціонуйте наробки Вашого самонавчання і удосконалення. Це може містити приклади планів занять, варіанти. Думайте про Вашу цільову аудиторію, хто буде знайомитись з портфоліо. Не починайте створювати портфоліо зі вступу. Вступ - це дуже важливо. Ви зможете дійсно написати добрий вступ, коли Ви вже знаєте більш-менш про кінцевий вигляд Вашого портфоліо. Отримайте від інших зворотний зв'язок на Ваш портфоліо. Двоє очей - добре, а четверо - краще.

Поради тьютору


1.Пізнайте себе.
2.Визначте свою філософію навчання: центрування на викладачеві, студентові, навчальному співтоваристві, спрямовуючій технології.
3.Будьте гравцем команди: інструктором, координатором, навчальним проектувальником, дизайнером, відповідальним за технологію, ресурси, адміністратором, модератором.
4.Засвоюйте нові вміння, що необхідні для дистанційного навчання.
5.Зрозумійте свою аудиторію.
6.Зрозумійте віртуальне навчальне середовище.
7.Вивчайте все, що пов'язано з технологіями.
8.Вивчайте свої ресурси.
9.Пізнайте особливості відсутності фізичної присутності.
10.Створіть множину просторів для роботи, спілкування та соціалізації.
11.Включайте множину типів взаємодії.
12.Розмірковуйте, які взаємодії включати до навчального процесу.
13.Беріть до уваги спілкування учень-вчитель.
14.Беріть до уваги спілкування учень-учень.
15.Беріть до уваги спілкування учень-експерт.
16.Беріть до уваги спілкування учень-зміст.
17.Беріть до уваги спілкування учень-технологія.
18.Беріть розмір класу.
19.Беріть до уваги навчання у команді (групі).
20.Беріть до уваги форми особистих зв'язків в он-лайні.
21.Розвивайте навчальне співтовариство.
22.Навчайте через діалог.
23.Будьте підготовленим та гнучким.
24.Визначте свою роль у дистанційному класі.
25.З'ясуйте свої очікування від навчальних ролей.

Дистанційний студент

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Зразок роботи тьютора на - http://dm.bcoreanda.com

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...