Рекомендації до тренінгу тьюторів
Обзор: На етапі тренажу у тьютора мають сформуватися такі вміння: розвиток, підтримка.Розуміння процесу дистанційного навчання. Спроможність розвиватися самому та давати можливість розвиватися іншим, діяти як каталізатор
Просмотр: эта статья прочитана 540 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Рекомендації до тренінгу тьюторів  На етапі тренажу у тьютора мають сформуватися такі вміння: розвиток, підтримка. Розуміння процесу дистанційного навчання. Спроможність розвиватися самому та давати можливість розвиватися іншим, діяти як каталізатор, прискорювати дискусії, аналізувати, відслідковувати розуміння, забезпечувати зворотний зв'язок. Розуміння, коли контролювати групу, як залучати до діяльності пасивних учасників, знати, як поетапно проводити дискусію та використовувати час в Інтернеті. Технічні вміння. Здатність використовувати програмне забезпечення для керування навчальним процесом.

 Спроможність використовувати програмне забезпечення для дослідження перебігу навчання. Комунікативні вміння. Спроможність залучати людей до навчального процесу. Спроможність спілкуватися та забезпечувати спілкування інших. Фахова підготовка. Спроможність переключати дебати на професійні питання. Підтримування авторитету та почуття впевненості заохочуючими балами за участь та виконання вимог студентами. Особисті характеристики. Спроможність адаптуватися до нового навчального змісту, методів, складу аудиторії та зміни ролей. Прояв чутливості до комунікації в Інтернеті. Бажано, щоб після тренінгу тьютор був спроможний розвивати такі здібності:

 Обмін знаннями. Творчість. Бути спроможним досліджувати ідеї, добирати аргументи, поширювати цінні зв'язки, створювати навчальне співтовариство. Бути спроможним досліджувати діалогові підходи зі структуризацією від запланованої активності до вільної дискусії, оцінювати та судити про успіх дискусії. Спроможність створювати зв'язки засобів спілкування з іншими навчальними програмами. Спроможність використовувати програмне забезпечення для створення та маніпуляції дискусіями та генерувати навчальний простір. Спроможність оцінювати культурні особливості. Спроможність надавати підтримку і керувати дискусіями. Розуміння цінності і потенціальних можливостей ресурсів та рекомендація їх студентам. Здатність пожвавити дискусію використанням мультимедіа та електронними ресурсами. Постійний прояв позитивного підходу, ентузіазму до дистанційного навчання. Здатність до створювання корисного, надійного навчального співтовариства.

 Рекомендації до тренінгу тьюторів.

-Визначте досвід і здатність до спілкування викладачів, які починають тренінг. Будьте впевнені, що вони засвоїли всю або більшу частину програми і отримали відповідний практичний досвід.
-Віддавайте перевагу розвитку викладачів як модераторів - навчайте модеруванню більше, ніж програмному забезпеченню.
-Проводьте тренінг так просто, як тільки можливо, не ускладнюйте його.
-Супроводжуйте створений навчальний простір використанням попереднього досвіду та навичок викладачів.
-Обмежуйте обсяг програми тренінгу на першому етапі, використовуйте відгуки новачків для її розвитку, але в той же час давайте можливість тренерам її розвивати.
-Супроводжуйте курс мінімумом друкованих матеріалів для швидкого старту викладачів та будьте впевнені, що ці матеріали доступні в електронному вигляді. Повідомте викладачів, скільки, на Ваш погляд, вони попити приділити часу для засвоєння матеріалу тренінгу.
-Будьте впевнені, що програма тренінгу доступна у будь-який час, з будь-якого місця.
-Будуйте допомогу з використанням програмних засобів у такий спосіб, щоб якомога краще контролювати фрустрацію викладачів.
-Сприяйте викладачам в оволодінні вмінням використовувати програмне забезпечення, через яке вони поступово будують своє розуміння навчального середовища.
-Будьте впевнені, що тренери моделюють взірцеві вміння тьютора під час тренінгу.
-Долучайте до програми тренінгу не тільки декларативні і процедурні знання, а й стратегічні (як я буду працювати зі своїми студентами?).
-Визначайте підтримку та засоби навчання для проведення особистих досліджень викладачів стосовно засобів спілкування.
-Будьте впевнені, що викладачі мають відповідну підтримку для взаємодії один з одним.
-Заохочуйте викладачів різними засобами шодо досягнення мети програми тренінгу.
-Використовуйте добре знайомі метафори для роз'яснення аспектів засобів спілкування та модерування. Метафора - це інструмент, що допоможе «думати трохи інакше». Треба шукати схожість і подібність навколо себе. Метафора надає можливість поглянути на проблему свіжим поглядом, під іншим кутом зору Головне у метафорі - ухопити суть!
-Опитуйте викладачів щодо потреб у допомозі та визначайте це відразу.
-Робіть рефлексію щодо практики керування у Вашій програмі тренінгу.
-Відслідковуйте роботу тьюторів та використовуйте зворотний зв'язок для поліпшення програми тренінгу.
-Будьте впевнені, що розвиток тьюторів продовжується у онлайновому співтоваристві тьюторів, які навчалися у програмі тренінгу.
Портфоліо тьютора

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Зразок роботи тьютора на - http://dm.bcoreanda.com

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...