Вибір кандидатури тьютора
Обзор: Тьютор регулярно спілкується зі своїми студентами. Важливо мати не тільки добрий зміст, а й добре методичне забезпечення та добрі стратегії навчального процесу.
Просмотр: эта статья прочитана 732 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Вибір кандидатури тьютора  Тьютор регулярно спілкується зі своїми студентами. Важливо мати не тільки добрий зміст, а й добре методичне забезпечення та добрі стратегії навчального процесу. Залучати до проведення дистанційних занять необхідно тільки бажаючих. Викладачів можна поділити на такі категорії: інноватори; шукачі винагород; уникаючі ризику; небажаючі. Для інноваторів відсутність визначеної політики у дистанційному навчанні - це ідеал, але і тоді, коли є певна спрямовуюча ідеологія, вони будуть оперувати у тій самій вільній манері, ігноруючи заборони політики.

 Для аналізу групи «уникаючі ризику» та «шукачі винагород» об'єднуються в одну групу. Для цих викладачів умови відсутності політики особливо жахливі, тому що немає індикаторів ризику і не зрозуміло, що підтримується. Наявність жорсткої політики більш комфортна, оскільки зрозуміло, чого треба запобігати, а що наслідувати. Позитивна політика заохочує їх бути активними (але ця активність часто формальна), а відсутність політики створює перешкоди. Відсутність політики тримає їх поза дистанційним навчанням. Це більшість викладачів університетів.

 «Небажаючих» відсутність політики лякає, або попереджає, що активність - це небезпечна спроба. Жорстка політика заспокоює їх, бо відкидає можливість будь-яких змін і обіцяє спокійне життя. Викладачі, які мають досвід дистанційного навчання, близькі до інноваторів. Вони навчають дистанційно і навіть у тому випадку, коли немає компенсації або зменшення їхнього навантаження. Відсутність винагород або чіткої політики щодо інтелектуальної власності не зупиняє їх. Вони здебільшого мають внутрішню мотивацію.

 Для організації дистанційного навчання потрібні:
1) розуміння щодо розподілу викладачів на категорії і впливу політики на залучення їх до дистанційного навчання;
Важливо мати не тільки добрий зміст, а й добре методичне забезпечення та добрі стратегії навчального процесу
2) чітке бачення того, що може дати особисто викладачеві його залучення до дистанційного навчання;
3) розуміння всіх можливих переваг дистанційного навчання та необхідність часу на передбачені зміни. Тренінг з дистанційного навчання має стати пріоритетним для адміміністрації та інтегруватися в університетську інфраструктуру.

 Вибір кандидатури тьютора рекомендується робити за критеріями надійності та конструктивності. Розуміння процесу дистанційного навчання    Формування цілей дискусії, втручання та судження про інтереси учасників, експериментування з різними підходами до рольової моделі. Спроможність побудувати цілі; знати, хто повинен входити до дистанційного курсу і що він/вона має робити. Технічні вміння. Використання програмного забезпечення як користувач, добрий доступ до Інтернету, вміння користуватися клавіатурою. Спроможність розуміти базові структури засобів спілкування, навчальні потенціали веб.

 Комунікативні уміння. Ввічливість, етичність та толерантність у комунікації. Спроможність писати короткі, енергійні, персональні повідомлення. Фахова підготовка. Знання та досвід навчання, бажання та спроможність розвиватись. Спроможність заохочувати та задовольняти вимоги інших. Особисті характеристики. Наявність визначеності та мотивованості як тьютор. Спроможність ототожнювати особистість як тьютор. Рекомендації до тренінгу тьюторів

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

 Зразок роботи тьютора на - http://dm.bcoreanda.com

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...