Обов'язки та підготовка тьютора
Обзор: Обов'язки тьютора теж дуже різноманітні і змінюються на всіх етапах навчального процесу. З точки зору соціального значення, їх можна представити у таких діяльнісних блоках.
Просмотр: эта статья прочитана 1135 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Обов'язки  тьютора


Обов'язки та підготовка тьютора  Обов'язки тьютора теж дуже різноманітні і змінюються на всіх етапах навчального процесу. З точки зору соціального значення, їх можна представити у таких діяльнісних блоках. За статистикою, викладач на вивчення курсу витрачає 10% від часового обсягу курсу.
■на питання студентів відповідає негайно (протягом 24 годин) та змістовно з наведенням прикладів;
■демонструє ентузіазм стосовно навчального процесу;
■слідкує за роботою групи та підтримує (заохочує) сумісну діяльність;
■будує на основі коментарів студентів конструктивні шляхи та використовує проблемні питання для підтримки та активізації діалогу;
■зосереджує та підтримує увагу групи на дискусійних питаннях та контролі, особливо при аналізі його результатів;
■негайно проводить та підтримує зворотний зв'язок за визначеним планом, деталізує та конструктивно коментує.

Підготовка тьютора

 Використання інформаційно-комунікаційних технологій  ІКТ в дистанційному навчанні - це нова генерація у проектуванні навчальної діяльності. Дослідники кажуть, що ця генерація вимагає нових знань та вмінь у викладачів для ефективного дистанційного навчання. Приклади показують, що викладачі повинні змінити власні навчальні стилі з урахуванням ІКТ. І це створюватиме їм комфортні умови. Тому важливо організувати навчання викладачів. Це породжує у них море ідей та стимулює критичне та нестандартне мислення. Проблеми, які вирішує підвищення кваліфікації:
1.    Навчальні методи. Коли викладачі починають розуміти необхідність альтернатив та різних підходів до навчання, перед ними відкривається новий світ. Засвоєння принципів навчального проектування необхідно для надання допомоги у створенні педагогічних інструментів дистанційного курсу.
2.    Планування. Це необхідний захід для створення стратегічного плану розвитку тренінгу у дистанційному навчанні, для забезпечення і створення ресурсів для передбачених курсів, фінансування.

 Мотивація викладачів.

 Це - дружні технології, фінансова підтримка у створенні дистанційного курсу. Оцінками західних експертів, у найближчі 5-6 років повинні відбутися зміни, пов'язані із серйозним впровадженням технологій у сучасну педагогіку у всіх навчальних ситуаціях. Тому особливо необхідні семінари, бесіди з технологій, дискусії з питань доцільності використання певних елементів ІКТ у навчальному процесі. Потрібно створювати групи підтримки викладачів, які б підвищували їхню кваліфікацію, надавали необхідну інформацію, забезпечували інвестиції у технологію. Опитування тьюторів показало, що для проведення свого їм ритого дистанційного курсу викладачеві необхідно пройти тренінг протягом щонайменше 21 години, витрачати 10 годин для роботи в Інтернеті, 4-6 годин - для підготовки до занять та 1-3 години - на спілкування щотижнево (максимально - 15 годин).

 Для подальшого успішного проведення дистанційного навчання викладачеві необхідні: підтримка у вигляді різноманітних тренінгів; численні методичні, змістовні та організаційні матеріали як і і я налагодження своєї роботи, так і для керування навчальною діяльністю студентів; технічна підтримка; час на розробку курсу; система заохочення тьюторів; постійний сервіс; розвинуті віртуальні навчальні середовища, що постійно оновлюються. Дуже важливою для викладача є можливість працювати з детальними, зрозумілими методичними матеріалами. Вибір кандидатури тьютора

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Зразок роботи тьютора на - http://dm.bcoreanda.com

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...