Функції тьютора-керівника
Обзор: Роль тьютора може варіюватися від моделі до моделі, але ефективне управління має враховувати різні ключові педагогічні принципи та базуватися на них.
Просмотр: эта статья прочитана 1072 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Функції тьютора-керівника


Функції тьютора-керівника  Роль тьютора може варіюватися від моделі до моделі, але ефективне управління має враховувати різні ключові педагогічні принципи та базуватися на них. Якість навчання залежить значною мірою від умінь тьютора, який повинен ефективно спрямовувати груповий та індивідуальний навчальний процес у потрібному напрямку Ключові вміння залучають студентів до глибокого діалогу та фокусують на навчанні. Стратегії включають використання різних ролей у спільній діяльності, стилів сприйняття і здійснення діяльності та керування процесом значною мірою за рахунок питань різного призначення.

Добре підготовлений тьютор знає більшість а тих вмінь, які є в репертуарі стратегій успішного модерування курсу. Ефективний тьютор спроможний створити оточення, у якому учасники сумісно визначають смисл, генерують ідеї та розуміння. У процесі навчання тьютор виконує інформаційну та організаційну функції, які, у свою чергу, складаються зі своїх компонентів і щільно переплетені одна з одною. Інформаційна функція відповідає за передачу інформації та супровід процесу її переробки у діяльності (тут вона певною мірою переплітається з організаційною функцією). Її педагогічна складова має відношення і до навчальної діяльності, і до забезпечення процесу навчання, і до формування певних особистих рис і здібностей тих, хто навчається (в останньому випадку - це формуюча функція).

 Як бачимо, педагогічна складова за своїм впливом на ефективність навчального процесу як різнопланову діяльність, займає найбільш вагоме місце у системі функцій тьютора.  До інформаційної функції тьютора входять:
- організація адаптації і мотивації (прліваріантний підхід до змісту та діяльності, структурний підхід до подання інформації;
■   навігація та методичні рекомендації з використання навчальних матеріалів;
■   акцент на цілі навчальної діяльності;
■   організація формування навичок мислення;
■   коректування та удосконалення комплексу контрольних завдань з метою внесення мотиваційного аспекту
Керуюча функція визначає якість та ефективність навчання:
■   організація навчання у спілкуванні;
■  вчасне коректування навчального процесу, зокрема адаптація і варіативна зміна рівнів пізнавальної діяльності згідно з можливостями студента;
■   організація рейтингового оцінювання навчальної діяльності.
Функція співробітництва здійснює інформаційно і організаційно взаємовигідну пізнавальну діяльність як особисто, так і у групах через такі види діяльності:
■   створення системи відкритих питань;
■  сприяння створенню у студента особистого інформаційного простору, надбанню навичок діяльнішого підходу та творчого співробітництва;
■   організацію різних за змістом та діяльністю форм спілкування;
■   аналіз досягнень студентів, порівняльне співставлення успіхів;
• підготовку анкет та опитувальників за темами для відслідкування розвитку навчальної діяльності.

 Соціальна функція тьютора полягає у створенні серед студентів відчуття дружнього, доброзичливого середовища, або співтовариств де демонструється загальний позитивний тон з використанням гумору, співдружності Для цього можуть використовуватись персональні сторінки учасників навчального процесу, створення інтернет кафе (з використанням чату), запрошення до спілкування зі « студентами у чаті або форумі видатних та цікавих людей. Соціальна роль тьютора також полягає у сприянні формуванню у студента мі пуття самодостатності і впевненості у собі як особистості. Організаційна функція тьютора - це планування та формувань положень до проведення навчального процесу, розповсюдження та роз'яснення їх, формування груп, керування роботою форуму (визначення тем, встановлення розкладу), роз'яснення структури курсу, коректування навчального матеріалу. Сюди також можна віднести адміністративні обов'язки тьютора щодо налагодження зв'язків з адміністрацією навчального закладу. Технічна функція тьютора

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

 Зразок роботи тьютора на - http://dm.bcoreanda.com

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...