Компетенції та уміння тьютора
Обзор: Будь-який дистанційний курс вимагає тьютора, але добрий курс вимагає вмілого тьютора. Модель тьютора.
Просмотр: эта статья прочитана 1349 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Компетенції та уміння тьютора  Будь-який дистанційний курс вимагає тьютора, але добрий курс вимагає вмілого тьютора. Модель тьютора. Навчальні матеріали дуже рідко спроможні адаптуватися до вимог студентів, тому що ці вимоги найчастіше стають відомі саме під час навчання. Отже, адаптивну роль, як правило, виконує тьютор. Тьютор часто виступає більш ніж джерелом інформації. Він може допомогти студенту стати вельми автономним, навчати самостійно вчитися. Все це йде через спілкування у діалозі. Діалог дозволяє студенту переказувати його потреби, розуміння, ділитися сумнівами, долати невпевненість, разом обмірковувати стратегії діяльності і шлях до рішення.

 Тьютор дистанційного курсу здійснює багато чого з того, що робить викладач у традиційному навчанні, наприклад, керівництво групою у дискусії за ефективними методиками. Але він працює в унікальному середовищі, де учасники не розміщуються в одній кімнаті у визначений час. Тьютор навчає спілкуванню, використовуючи різні стилі, підходи, мовні засоби, наприклад, питання, які покликані поліпшити навчальний процес у групі. Курси високої якості, створені командою експертів або особистістю, не обов'язково мають модеруватися. Тьютори можуть спеціально навчатися підтримувати дистанційні курси.

 Але, наприклад, для створення структурного файлу «Часто виникаючі питання та відповіді» необхідно залучати експерта. Результативність будь-якого процесу діяльності і якість отриманих артефактів залежить не від використаної технології, а від тю, що і як передбачив фахівець, який їх склав і застосував. Успішне та продуктивне керування навчальним процесом - ключова властивість позитивного, успішного навчання. Жодна людина їм скаже: «Цьому мене навчив комп'ютер», вона буде говорити про вчителя.

 Більшість викладачів вважають, що навчатися керуванню дистанційним навчанням це вивчити нове програмне забезпечення або отримати комп'ютерні вміння, тобто додати інформаційні технології до усталеної системи навчання. Це хибна думка. Успішне керування дистанційним навчанням не може бути досягнуте за рахунок лише досвіду роботи в аудиторії. Вміння тьютора неможливо набути через лекції або спостереження насамперед тому, що вони містять чимало напрямків та обов'язків, які рідко використовуються, а також відсутні у традиційному навчанні.

 Компетенції та уміння тьютора:
1. Підтримувач процесу - допомагає прояву активності у віртуальному середовищі і повсякчасно мотивує навчальну діяльність.
2. Порадник/консультант - працює індивідуально, дає поради або консультації щодо допомоги отримати задоволення від вивчення курсу
3. Експерт - визначає через зворотний зв'язок доцільність і правильність навчальної діяльності студента.
4. Дослідник - визначає необхідність залучення до процесу нових знань, що відповідають змісту навчання і здатні підвищити його якість.
5. Підтримувач змісту - визначає напрямок зростання студента у розумінні змісту курсу.
6. Технолог - визначає стратегію і якість виконання або необхідну допомогу у виконанні технологічного вибору, що покращують умови навчального простору студента.
7. Проектувальник - визначає задачі проектування як у кур¬сі, так і у просторі курсу, на які доречно звернути увагу, та конструює додаткові засоби діяльності, які мають удосконалити проведення курсу.
8. Менеджер/адміністратор визначає проблеми реєстрації студентів, збереження записів та ін.

Модель тьютора

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

 Зразок роботи тьютора на - http://dm.bcoreanda.com

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...