Процесс дистанційного навчання
Обзор: Тьютор повинен моделювати типи і змістовне навантаження комунікацій, до яких він прагне залучити студентів. Тьютор повинен надавати ясну спрямованість студентам на всі частини курсу, включаючи роботу у групах та комунікацію.
Просмотр: эта статья прочитана 567 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Тьютор  Тьютор повинен моделювати типи і змістовне навантаження комунікацій, до яких він прагне залучити студентів. Тьютор повинен надавати ясну спрямованість студентам на всі частини курсу, включаючи роботу у групах та комунікацію. Зміст, підтримка студента та навчальна активність - три критичних елементи дистанційного навчання. Спробуймо проаналізувати наведені дані і визначити можливі складові реакції викладачів та спрямування їхньої діяльності. По-перше, прохання студентів щодо залучення їх до технологій викликано їхньою цікавістю до всього нового, а особливо до таких нових засобів спілкування, як комп'ютери.

 Але викладач повинен, скориставшись цим інтересом студентів, розгорнути перед ними якнайширше інформаційний простір, що дозволяє поринути у різноманітні дані понять, процесів своєї спеціалізації, критеріїв, і закономірностей тощо, які взагалі існують як певна система, і які можна системно показати саме за допомогою інформаційних технологій. По-друге, технологічна підтримка інновацій для підвищення якості курсів, перш за все передбачає проектування і розробку цих інновацій особисто для ознайомлення із чи їмсь розробками і адаптування їх до свого курсу у відповідній формі. Ці обидві задачі для викладача є і уже відповідальними і складними. Мабуть, тому більшість викладачів вбачає, що саме технологічна підтримка вже й є інновацією і має сприяти підвищенню якості курсу. Це неправильна думка.

 У дистанційному навчанні у зв'язку з усуненням просторових, часових, вікових та інших кордонів відкривається безмежна можливість як для змістовних, так і для організаційних, педагогічних і психологічних інновацій, які мають істотне соціальне значення, оскільки всі вони спрямовані на удосконаленість людини як особистості.
По-третє, бажання студентів вчитися дистанційно викликано різними особистими та індивідуальними причинами. Викладач має скористатися цим бажанням, щоб показати студентам всі інформаційні (змістовні та діяльніші) і соціальні (спілкування і само визначеність) можливості навчання. Отже, це бажання студентів знов-таки поширює завдання викладачів і вимагає більш серйозного ставлення як до підготовки дистанційних курсів, так і до організації навчального процесу за ними. По-четверте, підвищення гнучкості роботи не є декларативною заявою. Його треба передбачати, проектувати і організовувати.

 Які саме засоби передбачатиме кожен викладач, це його власна справа. Але з точки зору спрямованості на високу якість навчального процесу, ці засоби повинні мати альтернативні та варіативні риси, які б дозволили їхнє використання у методиці конструктивізму на всіх етапах й у всіх складових навчального процесу: сприйманні і переробці знань; формуванні умінь та здібностей і втіленні знань у пізнавальну діяльність; критичній оцінці знань засобами самоконтролю; визначенні необхідності пошуку потрібних знань тощо. Західні дослідження показують, що 30% викладачів оцінюють свої вміння підготувати навчальні матеріали для дистанційного навчання як добрі. Понад 67% з них вважають, що технічні та педагогічні вміння важливі, але більшість перевагу віддає педагогічним вмінням (72,5%). Дехто з викладачів вважає, що у ході навчального дистанційного процесу важливо також вміти модерувати та мотивувати групу (46,2%).

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Зразок роботи тьютора на - http://dm.bcoreanda.com

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...