Тьютор - ключова фігура дистанційного навчання
Обзор: Тьютор - ключова фігура дистанційного навчання. Тьютор повинен надавати ясну спрямованість студентам на всі частини курсу, включаючи роботу у групах та комунікацію.
Просмотр: эта статья прочитана 1143 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Тьютор  Тьютор - ключова фігура дистанційного навчання. Тьютор повинен надавати ясну спрямованість студентам на всі частини курсу, включаючи роботу у групах та комунікацію. Бурхливий розвиток дистанційного навчання у розвинених країнах суттєво змінює освіту. У СІЛА тільки з 1995 року до 1997/98 рр. кількість курсів зросла з 25 730 до 52 270, а кількість студентів - з 753 640 до 1,6 млн. Національна освітня асоціація  за результатами опитувань визначила, що 63%  викладачів не отримують додаткової компенсації, у 84% - не зменшено навантаження.

 Тільки 57% викладачів США відзначають у  анкетах, що в їхніх університетах доплачують за дистанційне навчання. У 45% дистанційних курсів інтелектуальні права належать організації, у 11% - викладачам, 24% мають права сумісні.
У теперішній час викладачі світу вважають важливими у навчальному процесі:

Індивідуалізацію процесу навчання, яка дозволяє особистості не діяти за шаблоном, а використовувати саме власний досвід, свої здібності, свої потенційні можливості до розвитку і свої сподівання щодо самовдосконалення і самовизначення;
Організацію спілкування між учасниками навчального процесу, яке за сучасних умов має відбуватися у вигляді співробітництва. Ця форма передбачає рівнозначну участь і внесок у спілкування, використання особистого досвіду у діяльності, яка має бути постійно удосконавлюваною і пов'язаною зі всім комплексом знань та умінь, що їх опанувала людина за своє життя;
Обмін досвідом у навчальній діяльності, у якому треба передбачати, проектувати і пропонувати різноманітні її форми. Сюди можна віднести конструктивістські форми роботи, взаємний контроль, роботу у парах, різні випадки обговорення, сумісного проектування, критичного аналізу тощо.

 Проектування курсу спрямовувати на розуміння навчальних процесів, розуміння сутності пізнавальних навчальних процесів і поєднання теоретичної і практичної ролі знань через втілення і використання їх в особистій діяльності з метою набуття власного досвіду. У дистанційному навчанні тьютор є ключовою фігурою, що відповідає за проведення занять зі студентами, створює відповідне навчальне середовище. Він керує процесом навчання як діяльністю і намагається забезпечити заплановані результати як щодо отриманих знань та умінь, так і до набутих особистих здібностей  студентів. Багато досвідчених викладачів віддають перевагу технології дистанційного навчання при проведенні занять зі студентами денної форми навчання. Найбільш потужним мотивом використання дистанційного навчання у навчальному процесі є внутрішня впевненість у його особистій доцільності, а лише потім іде зовнішнє задоволення від використання своєї причетності до сучасних способів навчання.

 Що ж змушує викладачів створювати дистанційні курси власною ініциативою? Що їх приваблює? Викладача у дистанцій йому навчанні приваблюють гнучкі робочі умови, нові можливості спілкування, нова форма навчання, нові можливості технологічної підтримки при плануванні та доставці навчальних матеріалів. У більшості випадків організації сплачують саме за доставку дистанційних курсів, а не за їх розробку. У викладачів, що мають досвід дистанційного навчання, переважає внутрішній мотив, у новачків - зовнішній. Адміністраторам більше подобаються викладачі з особистими потребами та зовнішніми мотивами. Інші дослідники дійшли висновку, що мотивацією можуть бути інновації в навчанні та використання нових технологій. Грошова винагорода ніколи не була ані стимулом, ані перешкодою. Більшою перешкодою є відсутність часу та тренінгу.

 Внутрішня мотивація тьютора - це: спроможність охопити нову аудиторію, з якою неможливо займатися у кампусі; підтримка розвитку нових ідей; особиста мотивація у використанні технологій; інтелектуальне зростання; задоволення роботою. Заважають викладачам зменшення безпосереднього звичного спілкування зі студентами, витрати часу на планування та доставку курсів, неадекватна компенсація за інтенсивність дистанційних курсів, збільшення навантаження та повільний доступ до ресурсів Інтернету.

 Основними складовими мотивації викладачів США є:
■    Прохання студентів про залучення їх до технологій - 58%;
■    Технологічна підтримка інновацій для підвищення якості курсу 58%;
■    Бажання студентів вчитися дистанційно 55%;
■    Підвищення гнучкості роботи 45%.

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Зразок роботи тьютора на - http://dm.bcoreanda.com

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...