Тьютор
Обзор: Висвітлим особливості програми підготовки тьютора. Контроль є основним засобом керування навчальним процесом.
Просмотр: эта статья прочитана 1493 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

  тьюторВисвітлим особливості програми підготовки тьютора. Контроль є основним засобом керування навчальним процесом. Слід зазначити, що така підготовка буде плідною, якщо вона буде здійснюватись паралельно з дистанційним навчальним про¬цесом, який проводить тьютор для своїх дистанційних студентів.
Міфи дистанційного навчання
1.Студенти не спроможні адаптуватися в он-лайн-оточенні.
2.Інструктор знає все.
3.Часові витрати викладача в он-лайн-середовищі нижчі.
4.Он-лайн-клас не сприяє груповому спілкуванню та активності.
5.Он-лайн-клас не є соціальним та традиційним класом.
6.Кількість студентів в он-лайн-класі може бути необмеже¬ною.
7.Технологія буде працювати завжди.
8.Дистанційний курс сам себе рекламуватиме, тільки-но розмістіть його в Інтернеті - і студенти з'являться.
9.Студенти будуть завжди розуміти Ваші наміри щодо них через підготовлені певним чином інформаційні матеріали.

Бар'єри дистанційного навчання:


1.    Побоювання технологій.
2.    Різні рівні технологічних умінь.
3.    Рівні грамотності: загальної, комп'ютерної", комунікативної.
4.    Спроможність використовувати клавіатуру.
5.    Доступ до комп'ютера та Інтернету.
6.    Комфорт фізичного робочого простору.
7.    Наявність фізичних вад.
8.    Неспроможність листуватись мовою курсу.
9.    Протяжність через множину часових поясів.

Тьютор


Вчитель - не той, хто дав, а той, у кого беруть. Сократ


  Хто такий тьютор і чому він є ключовою фігурою у дистанційному навчанні? Що приваблює викладачів у дистанційному навчанні? Як заохочуються викладачі, які проводять дистанційне навчання? Які ролі виконує тьютор? Яким вимогам має відповідати тьютор? Які обов'язки у тьютора на етапі розвитку курсу, під час навчального процесу? Що таке мережевий етикет? Навіщо тьютору знати про мережевий етикет? Чи необхідна тьютору спеціальна підготовка для проведення дистанційних занять? Які характерні риси мають бути у тьютора? Які риси мають бути сформовані у тьютора під час тренінгу? Які особливості тренінгу тьюторів? Що таке «навчальний портфоліо тьютора? Чи потрібен портфоліо тьютору?Як скласти особистий портфоліо?

 У дистанційному навчанні викладача, який проводить навчальний процес, називають по-різному Це - тьютор, фасилітатор, тренер, е-модератор, інструктор, наставник, помічник. Найбільш поширеним і доречним є застосування терміну тьютор, що, у перекладі з англійської, означає /домашній вчитель, репетитор, наставник. Тьютор більше не займає позицію експерта - «знаю все». Він стає фасилітатором (помічником) знань, синтезує та супроводжує ресурси студенту та забезпечує доступ до знань.

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

 Зразок роботи тьютора на - http://dm.bcoreanda.com

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...