Особливості навчальної діяльності
Обзор: Навчальна діяльність щодо її цілі проектується та організується не для себе, не суб'єктом діяльності, а іншою людиною (вчителем). (Помітимо, що у пошуковій діяльності провідну частину прогнозує і проектує суб'єкт діяльності учень).
Просмотр: эта статья прочитана 2914 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

  Механізмом навчання є керування навчальною діяльністю. Особливості навчальної діяльності:


Особливості навчальної діяльності1.Навчальна діяльність щодо її цілі проектується та організується не для себе, не суб'єктом діяльності, а іншою людиною (вчителем). (Помітимо, що у пошуковій діяльності провідну частину прогнозує і проектує суб'єкт діяльності учень).

2.Ціль навчальної діяльності задається не суб'єктом цієї діяльності, а іншою людиною (вчителем) і може бути невідомою студенту.

3.Як правило, студенту дають завдання, і ціль для нього розв'язати ці завдання.

4.Продукти навчальної діяльності (її артефакти) - це часто не перетворення зовнішніх об'єктів, а зміни у самого суб'єкта діяльності, студента (студент переробляє, перетворює, змінює себе).
5.Прямим продуктом навчальної діяльності є зміни студента, передбачені цілями навчальної діяльності.

6.Побічним продуктом навчальної діяльності є зміни студента, не передбачені цілями навчальної діяльності.

7.Прямий та побічний продукти навчальної діяльності, звичайно, збігаються формою.

8.Суб'єкт навчальної діяльності в цьому розумінні одночасно є і її об'єктом.

9.Продукт навчальної діяльності, на відміну від інших видів діяльності, не відокремлюється від її суб'єкта, тому що є його невід'ємною властивістю.

10.Ядром та суттю навчальної діяльності, як і діяльності взагалі, є розв'язання навчальних завдань.

11.Навчальне завдання - це будь-яке завдання, що надане студенту за умови спрямування на досягнення навчальних цілей.

12.У навчальному завданні утилітарне значення має не відповідь (єдина вимога до неї - бути правильною), а процес її отримання, тому що спосіб дій формується лише у процесі розв'язання.

13.Навчальна діяльність - це ціль (бажання) і продукт (результат) діяльності студента.

14.Для того щоб ціль і прямий продукт навчальної діяльності співпадати, тобто щоб у результаті навчання сталося те, що намітив учитель, необхідне керування навчальною діяльністю.

15.Потреба у навчальній діяльності, як правило, опосередкована (навчання дітей потрібне батькам, а не самим дітям). Дещо інша картина є при навчанні дорослих. Іут навчання потрібне їм самим особисто для ствердження себе у суспільстві (світі).

16.У студентів часто відсутня або слабо виражена мотивація, тому що вони не бачать і не розуміють потреби у вдосконаленні своїх знань і діяльності для формування себе як особистості. Саме цю останню перспективу і мусить показувати вчитель для створення у студента внутрішньої мотивації. Тут наведені деякі позиції діяльнісного підходу у навчанні. Більш докладніше ці питання розглянуті у роботах Г.О. Атанова, з якими ми рекомендуємо Вам ознайомитись. Ми пропонуємо критично дослідити наведені позиції і сформулювати подібні особливості для дистанційної форми навчання.

Мотивація у дистанційному навчанні.

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Дистанційний курс на - http://dm.bcoreanda.com

 

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...