Технічні умови на виготовлення деталей машин. Стандартизація і взаємозамінність
Обзор: Сучасне виробництво машин і обладнання, їх експлуатація та ремонт базуються на використанні принципу взаємозамінності деталей, складених одиниць і агрегатів.
Просмотр: эта статья прочитана 2626 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

           Сучасне виробництво машин і обладнання, їх експлуатація та ремонт базуються на використанні принципу взаємозамінності деталей, складених одиниць і агрегатів. Взаємозамінність – це принцип конструювання та виготовлення деталей, що забезпечує можливість складання чи заміни при ремонтах незалежно виготовлених з заданою точністю деталей та складальних одиниць без додаткової обробки і припасування їх зі збереженням відповідної якості.

            Взаємозамінність може бути повна і неповна. Перша передбачає з’єднання без додаткової обробки всіх спряжених деталей, що надходять на складальні операції. Друга передбачає з’єднання без додаткової обробки тільки частини деталей, виготовлених з меншою точністю. Деталі і складальні одиниці будуть взаємозамінними тільки тоді, коли їх розміри, форма та інші параметри знаходяться у визначених межах. Це здійснюється за рахунок стандартизації норм взаємозамінності, забезпечення відповідних параметрів деталей, виконання технічних умов на їх виготовлення.

            Параметри деталей кількісно оцінюють за допомогою розмірів. Розмір – це числове значення лінійної величини (діаметр, довжина, висота та ін.) в обраних одиницях вимірювання. Розміри поділяються на номінальні, дійсні і граничні.

            Номінальний розмір – розмір, відносно якого визначаються граничні розміри і який використовується для відліку відхилень. Номінальні розміри вибирають під час конструювання на основі розрахунків або за конструктивними міркуваннями і проставляють при кресленні деталі або з’єднанні деталей. Номінальні розміри після розрахунків округляють до найближчого з рядів нормальних лінійних розмірів згідно з ГОСТ 6636-69. Дійсний розмір – це розмір, встановлений вимірюванням з допустимою похибкою.

Граничні розміри – це два допустимих розміри (найбільший і найменший), між якими повинен знаходитись дійсний розмір. На кресленні деталі або з’єднанні проставляють номінальні розміри, а кожний з двох граничних розмірів визначають по його відхиленнях від номінального. Розрізняють верхнє і нижнє граничні відхилення. У стандартах верхнє відхилення розміру позначається  отвору, вала, нижнє граничне відхилення  отвору, вала.

Системи отвору і вала формально рівноправні. Однак системі отвору віддають перевагу, як більш економічній. Це обумовлюється меншою кількістю типорозмірів необхідного інструмента: різні вали в системі отвору обробляються одним і тим же різцем або шліфованим колом, тоді як для отримання в системі вала різноманітних посадок при заданому діаметрі потрібно більш дорогих зенкерів, розверток або протяжок. У ряді випадків більш дешевим виявляється виконання з’єднання в системі вала (наприклад, спряження поршень-поршневий палець-шатун).

При використанні в машині деталей, які виготовляються на спеціалізованих заводах (підшипники кочення, шпонки та ін.), посадку треба призначати в тій системі, в якій вони виготовлені. Однією з основних складових призначення технічних умов на виготовлення деталей є нормування відхилень форми і розташування їх поверхонь. В основу нормування і кількісної оцінки відхилень форми і розташування поверхонь прийнято принцип прилеглих прямих, поверхонь і профілів. Прилегла площина (пряма) – це площина (пряма), яка стикається з реальною поверхнею і розташована поза матеріалом деталі так, щоб відхилення від неї до найбільш віддаленої точки реальної поверхні у межах нормованої ділянки мало мінімальне значення.

Прилегле коло (циліндр) – це коло мінімального діаметра, яке описане навколо реального профілю зовнішньої поверхні обертання, або максимального діаметра, яке вписане в реальний профіль внутрішньої поверхні обертання.

            Для того, чтобы грамотно и надёжно сформировать рёбра жёсткости, особенно при изготовлении комплектующих для водосточных систем, используют специальные современные электрические зиговочные машины. Что такое электрическая зиговочная машина, условия её применения, более подробно, Вы, узнаете на сайте «http://sigovka.ru». Благодаря такому оборудованию намного сокращается время на изготовление изделий, качество работы. Данное оборудование пользуется большим спросом и применяется в различных отраслях нашей промышленности.

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...