Індукція і дедукція
Обзор: Індукція - це форма мислення, за допомогою якої думка наводиться на будь-яке загальне правило, загальне положення, властиве всім одиничним предметам будь-якого класу.
Просмотр: эта статья прочитана 11247 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Індукція і дедукція


Індукція і дедукція  Індукція - це форма мислення, за допомогою якої думка наводиться на будь-яке загальне правило, загальне положення, властиве всім одиничним предметам будь-якого класу. Дедукція - це спосіб міркування і метод дослідження, що дозволяє, навпаки, перейти від загального до частки, від загального положення до одиничних фактів або виведення одного положення на основі інших, з яких воно з необхідністю випливає. Індуктивні учні формулюють гіпотези, потім перевіряють їх на практиці. У побудові власних висновків вони рідко потребують допомоги викладача. Вони переходять від одиничних фактів до загальних положень, правил.

 Розгляд безлічі подробиць та інтуїтивний загальний висновок надає їм справжнє задоволення. У викладача з переважно дедуктивним методом викладання індуктивні учні, можуть, розгубитися, виявившись нездатними простежити за переходом від загального положення до частки. Індуктивним учням, звичайно, саме не вистачає конкретних прикладів, одиничних фактів. Очевидно, що проблема полягає в невідповідності дедуктивного методу запропонування нового матеріалу індуктивно мислячим учням. Дедуктивні учні досліджують загальне положення, незвичне правило, а потім практикуються у вживанні його на прикладах, їм далека інстинктивна обробка безлічі подробиць і фактів.

 А тому їм потрібно, щоб викладач пояснив правило. їм хочеться, щоб викладач виклав нову інформацію в логічному зв'язку, підніс їм загальний висновок, що вони потім вивчать і будуть використовувати на практиці. На жаль, у більшості, шкільна методика викладання розрахована виключно на дедуктивних учнів. При цьому не розвивається здатність до самостійного мислення і прийняття рішень, що конче потрібна дистанційному учневі: тут виникає серйозна проблема для тьютора - з добором вправ і заходів навчання для формування самостійності мислення. Довільні учні відносно толерантні до неоднозначності явищ і вітають несподівані повороти і сюрпризи в ході роботи, що можуть засмутити інших.

Півкульність головного мозку

Стосовно когнітивних стилів, коли ми говоримо про піівкульні «стилі», ми використовуємо метафору. Очевидно, що обидві півкулі беруть участь у навчанні, і ментальна діяльність, звичайно, здійснюється в півкулі, якою вона нормально функціонально обумовлена. Так, здійснюючи обчислення або вербальну обробку, звичайний учень, очевидно, використовує свою ліву півкулю. Те, що ми маємо на увазі під «півкульною перевагою» у когнітивних стилях, - це схильність до визначеного і специфічного типу ментальної діяльності. Концепція півкульності як стилю мислення сегментована по-різному у працях різних вчених і теоретиків. Торранс постулює тристоронню систему: правопівкульна схильність, лівопівкульна схильність і інтегральна перевага.

 Є й інші «системи», але дотепер тільки концепція Торранса доступна педагогам і психологам, що проводять емпіричні експерименти за значенням цього стилю для навчання. «Правопівкульні» учні фокусують свою увагу на інтонації і звуці. їхні проблеми починаються з моменту, коли їх запитують, хто, коли і що сказав. На жаль, у надактивному логічному лінійному способі мислення лівої півкулі є маленька непогодженість: вона припускає, що вся представлена інформація на 100% точна. Не є простим збігом і та обставина, що більшість пагубних звичок або проблемних ситуацій виходять з функцій лівої півкулі. Людина з надактив-ною лівою півкулею придушує творчий процес, що міг би надати вибір варіантів поведінки або альтернативних ідей до успіху. Якщо ліва півкуля налагоджена на роботу в союзі з правою, то усе буде відбуватися гармонійно. Зйнштейн сказав, що мозок улаштований, як парашут: найкраще він працює у відкритому стані. Якщо ліва півкуля буде закрита для нових ідей, то припиниться могутній потік роботи розуму. Структура дистанційного курсу

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Дистанційний курс на - http://dm.bcoreanda.com

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...