Імпульсивно-рефлективні розходження (доповнення)
Обзор: Концепція цих стилів висвітлює швидкість і реакцію учнів на когнітивний стимул у їхній навчальній роботі. Імпульсивні учні думають і реагують майже одночасно.
Просмотр: эта статья прочитана 707 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Імпульсивно-рефлективні розходження

Імпульсивно-рефлективні розходження  Концепція цих стилів висвітлює швидкість і реакцію учнів на когнітивний стимул у їхній навчальній роботі. Імпульсивні учні думають і реагують майже одночасно. Вони закінчують свою роботу швидше за рефлективних, але уступають їм в охайності виконання завдання. Імпульсивні учні частіше за інших дають легкі і непродумані відповіді. Для цих учнів характерна будь-яка навчальна діяльність, нетривала за часом і з потребою швидкої реакції, відповіді. Викладач може розраховувати (і не без підстави), що імпульсивні учні вчасно закінчать завдання, і відповідь у них уже готова (правда, часто недостатньо продумана).

 Рефлективні учні спочатку думають, потім відповідають. Вони схильні до більш зацікавленого і глибокого образу осмислення речей. Вони працюють акуратно, але повільно, тому часто не встигають закінчити завдання до терміну. Рефлективні учні мають потребу у часі для осмислення питань, незалежно від формальних умов завдання. Тривалість виконання завдань у рефлективного учня збільшується, оскільки необхідний йому час включає час на виконання завдання і час на входження в роботу. Звичайно рефлективні учні добре справляються з письмовими роботами, особливо - з довгостроковими багатоаспектними проектами. Розміряний стиль наукового дослідження - ідеальна праця для цих учнів.

 Для визначення імпульсивного або рефлективного стилів своїх учнів викладачі можуть використовувати два типи тесту на ту саму тему, але один - на якість виконання завдання (не обмежений у часі), а інший - на швидкість (обмежений у часі). Незважаючи на ідентичність теми, рефлективні учні з тестом на якість справляться набагато краще, ніж з тестом на швидкість. Імпульсивні учні з обома тестами справляться швидко, але припустять багато помилок щодо уваги. Якщо повернути їм роботу на виправлення, вони переглянуть її дуже швидко, виправлять усе, що помітять, але більшість своїх помилок знову пропустять. Значну роль у вирівнюванні розходжень стилів і застосуванні їх рівнозначно у навчальній діяльності може відіграти запитально-відповідева форма спілкування, де незалежно від особистого стилю кожен учень буде знайомитися і з питаннями, і з відповідями, аналізувати і порівнювати їх. Це також може допомогти у роботі над неглибоким сприйняттям у аналізі помилок. Індукція і дедукція

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Дистанційний курс на - http://dm.bcoreanda.com

 

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...