Потенціали дистанційного навчання
Обзор: Розмивання кордонів між дистанційним та традиційним навчанням завдяки підтримці, дискусії, співробітництву та створенню спільноти;
Просмотр: эта статья прочитана 505 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Потенціали дистанційного навчання:


Потенціали дистанційного навчання1.    Розмивання кордонів між дистанційним та традиційним навчанням завдяки підтримці, дискусії, співробітництву та створенню спільноти;
2.    Вплив на традиційну роль викладання, адміністрування і підтримки викладачів дозволяє більше дати та взяти студенту; Найважливішим є забезпечення доступу до фахівців, сприяння створенню мережі вчених для інтелектуальних змін, колективного мислення, співробітництва та соціалізації.
Переваги дистанційного навчання: асинхронність, ефективний інформаційний доступ, зменшення соціальної дистанції.
Особливостями освіти XXI століття є (за матеріалами однієї і дискусій ІFETS):
1.    Збільшення можливостей університету щодо навчання більшої кількості студентів.
2.   Підвищення ефективності навчання внаслідок педагогічних підходів та адаптації знань до реального світу
3.  Доступність знань внаслідок зняття бар'єрів відстані поставкою варіативного навчального матеріалу, урахування стилів особистостей.
4.  Конкурентність, освіта стає інтернаціональною, університети розвивають свою кампусну мережу від локальної до інтернаціональної.
5.   Студенти мають можливість контролювати, що, де, коли і як вони вивчають, та використовувати нелінійне навчання;
6.    Персональна взаємодія між студентами та між студентом і тьютором.
Ці особливості в той же час вимагають перегляду умов сучасною навчального процесу, бо повинні відбиватися у його організації і них і змістовних змінах. Наприклад, технологічна можливість навчання більшої кількості студентів водночас акцентує увагу на підвищенні якості навчання і підтримці суб'єкт-суб'єктних стосунків між студентом і викладачем. Це передбачає обов'язкове застосування педагогічного підходу і врахування психологічної оцінки як створеного навчального середовища, так і його учасників.

 Тому висуваються серйозні вимоги до викладацького складу щодо розробки спрямованої системи засобів формування самостійного мислення і здатності до діяльності, а також до результатів іншого спілкування у навчальній діяльності. Зазвичай, підвищення ефективності навчання внаслідок педагогічних підходів та адаптації знань до реального світу не є формальним результатом педагогічного підходу Його можливо досягти тільки в результаті варіативного комплексу педагогічних засобів згідно зі станом навчального процесу, власної адаптації навчальної інформації до базових існуючих знань кожного студента і поступового підвищення її рівня згідно з досягненнями останнього. Добре проведене дистанційне навчання надає можливість і студенту, і викладачу відчути себе особистістю.

 Процес отримання знань і опанування студента особистою навчальною і, нарешті, професійною діяльністю має вельми індивідуальний і особистий характер, отож, його організація і змістовне наповнення мають бути пристосованими до будь-яких здібностей будь-якого студента і залишатися такими ж цікавими, досяжними, щоб мотивувати студентів на подальше розвинення і здобуття знань. Теж саме стосується доступності знань, інтернаціональності освіти, можливості для студентів контролювати свій процес навчання, свої досягнення і використовувати контроль для самовдосконалення.

 Але тут знову велика відповідальність лягає на викладачів як організаторів навчального процесу. Саме вони повинні проаналізувати детально всі аспекти навчання і передбачити та розробити такі засоби самоконтролю, які б виявляли будь-які якнайменші негаразди у процесі опанування студентів знаннями і спрямовувати їх на якісну ліквідацію цих негараздів. У такому ж напрямку має відбуватися взаємодія між студентами та між студентами та тьютором. Отже, ми бачимо, що позитивні особливості освіти XXI століття, у першу чергу, висувають вимоги поширення і поглиблення попередніх обов'язків викладачів і розвитку нових, більш гнучких і змістовних напрямків у їхній діяльності. Таким чином, навчальний процес за своїм змістом і спрямованістю ускладнюється, крім того, використання ІКТ потребує відповідної підготовки викладачів. Найбільш важливим це є для викладачів саме дистанційної форми навчання тьюторів.

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

 Зразок роботи тьютора на - http://dm.bcoreanda.com

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...