Повздовжній згин
Обзор: Поряд з питаннями міцності та жорсткості стоять питання стійкості споруд чи його елементів. Стійкість – це властивість конструкції самостійно поновлювати свій первісний стан після того, як їй було надано деяке відхилення від положення рівноваги.
Бесплатно
Просмотр: эта статья прочитана 3557 раз

rar

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

    Поряд з питаннями міцності та жорсткості стоять питання стійкості споруд чи його елементів. Стійкість – це властивість конструкції самостійно поновлювати свій первісний стан після того, як їй було надано деяке відхилення від положення рівноваги.
Рівновага називається стійкою, якщо при будь-якому відхиленню від первісного стану рівноваги, система повертається до вихідного стану (шар і стрижень повертаються в первісний стан) а).
    Рівновага називається байдужою, якщо при відхиленню від первісного стану існує інше положення рівноваги (шар в первісний стан не повертається, але перестає рухатись, стрижень залишається викривленим) б). Рівновага називається нестійкою, якщо при будь-якому малому відхиленню від первісного стану рівноваги, система не повертається до вихідного стану (шар котиться, стрижень швидко викривляється чи руйнується) в).
    Значення навантаження, що стискає стрижень, при якому поряд з однією формою рівноваги можливе існування суміжної форми, достатньо близької до першої, має назву критична сила Fкр. Якщо сила F стане хоча б трохи більше за критичну, внутрішні сили не зможуть зрівноважити зовнішнього навантаження, прямолінійна форма стрижня стає крайнє хитливою, стрижень швидко викривляється під дією моментів, які зростають.
    Фізична картина втрати стійкості називається повздовжній згин (спочатку конструкція працює на стиснення, а після втрати стійкості і на згин: кільце – на стиснення та згин, балка – згин та кручення).
Якщо не гарантована стійкість споруди чи її елементів, не має сенсу перевірки на міцність.  Втрата стійкості, як правило, починається раптово при порівняно невеликих навантаженнях, які безпечні з точки зору міцності самого матеріалу.
Для забезпечення певного коефіцієнту запасу стійкості ny допустиме  навантаження повинно бути менше ніж критичне. Велична коефіцієнту запасу стійкості приймається такою, щоб була забезпечена надійна робота (для сталі: 1,8 3, для чавуна: 5... 5,5, для дерева: 2,.. 83,2).. Для стрижня з прямою віссю та постійним поперечним перерізом критична сила (виводиться з рівняння пружної лінії), тобто нескінчену безліч значень критичних сил, які відповідають різним формам скривлення стрижня.
    Практичне значення має лише найменше значення критичної сили, при якій виникає втрата стійкості (n = 1), при цьому критична сила (формула Ейлера). Ця сила відповідає згину стрижня по синусоїді з однією полухвилею.

 Размер 200 kb

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...