Напруження при згині
Обзор: Нормальні напруження. Розрахунок на міцність. Нормальні напруження залежать тільки від згинаючого моменту, а дотичні тільки від поперечної сили.
Бесплатно
Просмотр: эта статья прочитана 11220 раз

rar

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Нормальні напруження. Розрахунок на міцність.
Нормальні напруження залежать тільки від згинаючого моменту, а дотичні  тільки від поперечної сили. Це дозволяє спростити  розрахунок нормальних напружень для окремого випадку чистого згину, коли Q = 0.
Якщо піддати плоскому згину брус з нанесеною на його поверхню сіткою, то спостерігаються наступні факти:
1)    лінії І-І та ІІ-ІІ на поверхні балки після деформування повернуться на деzкий кут d, залишаючись прямим, тобто поперечні перерізи плоскі до деформування залишаються плоскими і після деформування (гіпотеза плоский перерізів);
2)    волокно ab на опуклій стороні подовжується (волокно розтягується), а волокно ef  скорочується (стискається), довжина волокна cd залишається без змін (не зазнає ні розтягу, ні стиску).
    Волокна, які не змінюють своєї довжини, утворюють нейтральний шар. Лінії перерізу нейтрального шару с площиною перерізу балки мають назву нейтральна вісь.
Розрахунок балок на міцність проводиться по максимальним нормальним напруженням, які виникають у тих поперечних перерізах, де найбільший згинаючий момент.
    Розподіл нормальних навантажень по перерізу  такий, що частина матеріалу, що знаходиться поблизу нейтральної вісі, майже не навантажена. Найбільш доцільно використовувати двотавровий поперечний переріз, для якого з найменшими витратами матеріалу одержується найбільший момент опору. Приклад 2: Для балки пр.1 підібрати поперечний переріз.
    Дотичні напруження при згині.
В загальному випадку згину (при поперечному згині) у поперечному перерізі балки виникають згинальні моменти і поперечні сили.
Наявність поперечної сили пов’язана з виникненням дотичних напружень у поперечних перерізах балки, а за законом парності дотичних напружень і в її повздовжніх перерізах.
 Розглянемо балку прямокутного перерізу невеликої ширини. Виріжмо  з балки елемент довжиною dx і шириною, які дорівнює ширині балки b. На цей елемент діють наступні сили:
–        на грані 344/3/ та 122/1/ діють нормальні  та дотичні напруження;
–   на грань322/3/ діють тільки дотичні напруження, по закону парності рівні дотичним напруженням, які діють по вертикальним граням.
    Деякі матеріали, наприклад, дерево (вздовж волокон) дуже погано опирається зсуву, тому для таких балок перевірка міцності за дотичними напруженнями обов’язкова. Також обов’язкова перевірка балок площа перерізу яких близька по величині з їх довжини.

Размер 2 372 kb

 

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...