Механізми з гнучкими ланками
Обзор: Для передачі руху між порівняно далеко розташованими одна від одної ланками застосовують механізми, у яких зусилля від ведучої ланки до веденої передається гнучкими ланками.
Бесплатно
Просмотр: эта статья прочитана 2227 раз

rar

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

    Область застосування.
Для передачі руху між порівняно далеко розташованими одна від одної ланками застосовують механізми, у яких зусилля від ведучої ланки до веденої передається гнучкими ланками. Передачі з гнучкими ланками застосовуються в якості силових у машинах загального і спеціального машинобудування (для потужностей до 50 кВт, передаточних чисел до 10, при колових швидкостях до 30 м/с), а також у приладах і апаратах точної механіки (для креслення кривих пристроїв, які реєструють, шкальних механізмів і т.п.).
    Як гнучкі ланки застосовуються: паси, шнури, канати різних профілів, дріт, сталева стрічка, ланцюги різних конструкцій.
Передачі з гнучкими ланками можуть забезпечувати постійне і змінне передатне відношення зі східчастою або плавною зміною його величини.
Для збереження сталості натягу гнучких ланок у механізмах застосовуються натяжні пристрої: натяжні ролики і пружини, противаги і т.п.
Види передач
1    За способом з’єднання гнучкої ланки з іншими:
    фрикційні;
    з безпосереднім з’єднанням;
    з зачепленням.
2    За взаємним розташуванням валів та напрямком їх обертання:
    відкриті;
    перехресні;
    напівперехресні.
Пасові передачі. Принцип дії і класифікація.
Передача складається з двох шківів, закріплених на валах, і паса, що охоплює шківи. Навантаження передається силами тертя, що виникають між шківами і пасом унаслідок натягу останнього.
У залежності від форми поперечного переріза паса розрізняють передачі:
    плоскопасову;
    клинопасову;
    круглопасову.
Переваги:
    можливість передачі руху на значні відстані (до 15 м і більше);
    плавність і безшумність роботи;
    захист механізмів від коливань навантаження внаслідок пружності ременя;
    захист механізмів від перевантаження за рахунок можливого прослизання паса;
    простота конструкції й експлуатації (передача не вимагає змащення).
Недоліки:
    підвищені габарити (при рівних умовах діаметри шківів у 5 разів більше діаметрів зубчастих  коліс);
    мінливість передатного відношення через прослизання паса;
    підвищене навантаження на вали та їхні опори, повۥязане з великим попереднім натягом паса (у 2-3 рази більше ніж у зубчастих передач);
    низька довговічність пасів (1000-5000 год.).
    Пасові передачі застосовують переважно в тих випадках, коли за умовами конструкції вали розташовані на значних відстанях. Передача передає потужність до 50 кВт. У комбінації з зубчастою передачею пасову передачу встановлюють на швидкохідну ступінь, як менш навантажену.
У сучасному машинобудуванні найбільше поширення мають клинові паси. Застосування плоских пасів старої конструкції скоротилося. Плоскі паси нової конструкції (клепкові з пластмас) одержують поширення у високошвидкісних передачах. Круглі паси застосовуються тільки для малих потужностей: у приладах, побутових машинах і т.п.
Ланцюгові передачі
Ланцюгова передача заснована на зачепленні ланцюга і зірочок.
Переваги
У порівнянні з пасовою передачею:
    велика навантажувальна спроможність;
    відсутність ковзання і буксування, що забезпечує сталість передаточного відношення (середнього за оборот);
    можливість роботи при короткочасних перевантаженнях.
Принцип зачеплення не вимагає попереднього натягу ланцюга. Ланцюгові передачі можуть працювати при менших міжосьових відстанях і при великих передатних відносинах.
Недоліки
Ланки розташовуються на зірочці не по колу, а по багатокутнику. Звідси:
    знос шарнірів ланцюга;
    шум і додаткові динамічні навантаження;
    необхідність організації системи змащення.
Область застосування:
    при значних міжосьових відстанях, при швидкостях менше 15-20 м/с, до 25 м/с, застосовують пластинчасті ланцюги (набір пластин із двома зубоподібними виступами, принцип внутрішнього зачеплення);
    при передачі від одного ведучого вала декільком веденим;
    коли зубчасті передачі незастосовні і пасові ненадійні.
У порівнянні з пасовими ланцюгові передачі більш гучні, а в редукторах їх застосовують  на тихохідних ступенях.
Типи ланцюгових передач
За типом застосовуваних ланцюгів:
    втулкова (легка, але великий знос);
    роликовтулкова (тяжка, менший знос);
    зубчасті пластинчасті (плавність роботи).

Размер 50 kb

 

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...