Конічні передачі
Обзор: Конічні зубчасті передачі застосовують у тих випадках, коли вісі валів перетинаються під деяким кутом ( як правило, = 900)
Бесплатно
Просмотр: эта статья прочитана 8655 раз

rar

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

    Конічні зубчасті передачі застосовують у тих випадках, коли вісі валів перетинаються під деяким кутом  ( як правило,  = 900)
Передачі з міжосьовим кутом, відмінним від 900, застосовують рідко внаслідок складності форм і технології виготовлення корпусних деталей, які несуть ці передачі, хоч для самих коліс міжосьовий кут не має значення. Незважаючи на те, що конічні колеса складніші ніж циліндричні у виготовленні і монтажі, вони мають достатньо широке використання в машинобудуванні, яке визначається умовами компонування вузлів машин.
    Прямозубі конічні зубчасті колеса доцільно застосовувати при невисоких колових швидкостях (до 2...3 м/с допустимо до 8 м/с). Зубці оброблюють на спеціальних верстатах для нарізування конічних коліс. В масовому і крупносерійному виробництві у зв’язку з можливістю компенсації при нарізуванні зубців наступних деформацій загартування конічні колеса не шліфують, а обмежуються притиркою. В конічних колесах для забезпечення при складанні правильного контакту зубців передбачають можливість осьового регулювання зубчастих коліс.
    Конічні передачі більш складні, ніж циліндричні у виготовленні та монтажі внаслідок наступних причин:
– для нарізування конічних коліс потребуються спеціальні верстати;
– необхідно витримувати допуски на кути  та  ;
– при монтажі треба забезпечувати збіг вершин конусів;
– складніше виконувати колеса тієї самої точності, що й циліндричні;
– перетинання валів ускладнює розташування опор (одне з конічних коліс розташовується, як правило, консольно, при цьому збільшується нерівномірність розподілення навантаження по довжині зубця);
– у конічному зачепленні діють осьові сили, що ускладнює конструкцію опор.
    Навантажувальна спроможність конічної прямозубої передачі складає   0,85 циліндричної.
Геометричні параметри
Аналогом початкових та ділильних циліндрів є початкові та ділильні конуси. Початкові і ділильні конуси, як правило, у конічних коліс співпадають, внаслідок того, що для конічних коліс кутову корекцію практично не застосовують
В якості торцевих перерізів розгядають перерізи поверхнями додаткових конусів.
Конуси, утворюючі яких перпендикулярні до утворюючих ділильних конусів, мають назву додаткові конуси.
    Переріз зубця додатковим конусом має назву торцевий переріз
Розміри по зовнішньому торцю зручніші для замірів, їх вказують на кресленнях. Розміри у середньому перерізі використовують у силових розрахунках.
    Черв’ячні передачі
Черв’ячні передачі відносяться до числа зубчасто-гвинтових, які мають характерні властивості зубчастих і гвинтових передач.
Черв’ячна передача складається з черв’яка, тобто гвинта з трапецеїдальною чи близькою до неї по формі різьбою, та черв’ячного колеса, тобто зубчастого колеса особливої форми, яку отримують внаслідок взаємного огинання з витками черв’яка.
Рух у черв’ячних передачах перетворюється за принципом гвинтової пари чи за принципом нахиленої площини.
    Черв’ячні передачі застосовують при необхідності зниження швидкості та передачі руху між осями, які перехрещуються (кут перехрещування, як правило, становить 900).
Обсяг застосування черв’ячних передач складає близько 10 % від передач зачепленням. Випуск черв’ячних редукторів по числу одиниць складає коло половини загального випуску редукторів.
Широко застосовуються черв’ячні передачі у підйомно-транспортних машинах, верстатах, автомобілях та інших машинах.
Переваги:
– велике передаточне відношення;
– плавність та безшумність
– висока кінематична точність;
– самогальмування.
Недоліки:
– низький ККД;
– знос, заїдання;
– використання дорогих матеріалів;
– висока точність складання.
    Характерними особливостями роботи черв’ячних передач порівняно з зубчастими є великі швидкості ковзання і несприятливий напрямок ковзання відносно лінії контакту.
Велике ковзання – причина зниженого ККД, підвищеного зносу, заїдання.
ККД підвищується у разі збільшення числа заходів черв’яка (збільшується ) та зменшення коефіцієнта тертя чи кута тертя .
    У зв’язку з високими швидкостями ковзання та несприятливими умовами змащування матеріали черв’ячної пари повинні мати антифрикційні властивості, зносостійкість та знижену схильність до заїдання.
Черв’яки виготовляють з вуглецевих чи легованих сталей
Найбільшу навантажувальну спроможність мають пари, у яких витки черв’яка термооброблені до високої твердості (загартування, цементація тощо) з наступним шліфуванням.
    Черв’ячні колеса виготовляють переважно з бронзи, рідше з латуні чи чавуну.
Черв’ячні передачі працюють з великим тепловиділенням. Між тим нагрів мастила до температури, що перевищує граничну, приводить до втрати їм захисної здатності і до небезпеки заїдання в передачі.
В деяких черв’ячних передачах застосовують штучне охолодження. Для черв’ячних передач при порівняно малій потужності і високому ККД (багатозаходні черв’яки), як правило, достатньо природного охолодження.
Способи штучного охолодження:
1. Обдув корпусу за допомогою вентилятора (К збільшується до 20...28Вт/(м2 0С), поверхня, яка обдувається, забезпечується ребрами).  
2. Устаткування в корпусі водяних порожнин чи змійовиків з проточною водою ( К збільшується до 90...200 Вт/(м2 0С) при швидкості води до 1 м/с).
3. Застосування циркуляційних систем змащування зі спеціальними холодильниками.

 

Размер 67kb
 

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...