Механічні передачі
Обзор: Механічна передача – механізм, що перетворює задані кінематичні та енергетичні параметри двигуна на потрібні параметри руху робочих органів машин та призначений для погодження режиму роботи двигуна з режимом роботи виконавчих органів.
Бесплатно
Просмотр: эта статья прочитана 3853 раз

rar

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

    Механічна передача – механізм, що перетворює задані кінематичні та енергетичні параметри двигуна на потрібні параметри руху робочих органів машин та призначений для погодження режиму роботи двигуна з режимом роботи виконавчих органів. Незалежно від типу та конструкції в будь-якій механічній передачі можна виділити два вали, які називають у напрямку передачі потужності вхідним (ведучим) та вихідним (веденим). Цим валам приписують основні параметри – потужність P (кВт) і частота обертання  n (хв-1). Параметри вхідного (ведучого) вала  мають індекс 1, параметри вихідного (веденого) вала – 2.
Зубчасті передачі. Переваги і недоліки.
До переваг зубчастих передач належать:
    компактність;
    найбільші передані потужності ;
    найбільші колові швидкості;
    постійне передатне відношення;
    найбільший ККД.
Недоліками слід вважати:
    складність передачі руху на значні відстані;
    жорсткість передачі;
    шум під час роботи;
    потребує змащення.
Якість роботи передачі пов’язана з помилками  виготовлення зубчастих передач та деталей (корпус, підшипники, вали), які визначають їх взаємне розташування. Деформація деталей під навантаженням теж впливає на якість передачі.
    Основні причини втрати працездатності передач
1. Поломка зубів:
– поломка від великих перевантажень;
– поломка від утоми від дії змінних напружень при довгому терміні експлуатації.
2. Ушкодження поверхні зубів:
– викришування від утоми під дією контактних напружень;
– абразивний знос, який виникає при поганому змащенні, забрудненні;
– заїдання, яке виникає в високо навантажених і високошвидкісних передачах;
– пластичні зрушення спостерігаються у високонавантажених тихохідних передачах, зубчасті колеса яких виконані з м’яких сталей;
– відшаровування твердого поверхневого шару зубців, підданих термообробці.
    Заходи по запобіганню поломки зубців від перевантажень:
– захист передач від перевантажень;
– збільшення жорсткості валів;
– використання зубців зі зрізаними кутами та бочкоподібних зубців.
    Загальні заходи по запобіганню поломки зубців:
– визначення розмірів зубців із розрахунку на втомленість по напруженням згину  ;
– збільшення модулю;
– позитивне зміщення зуборізного інструменту при виготовленні коліс;
– термообробка;
– наклеп.
 Усі види пошкоджень поверхні зубців пов'язані з контактними напруженнями.
    Викришування від втоми - основний вид руйнування поверхонь зубців при доброму змащенні, найчастіше виникає в закритих швидкохідних передачах, які захищені від пилу та бруду.
Заходи по запобіганню викришування зубців:
– визначення розмірів зубців із розрахунку на втомленість по контактних напруженнях  ;
– підвищення твердості робочих поверхонь зубців шляхом термообробки;
– підвищення ступеня точності за нормою контакту зубців.

Размер 122 kb

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...