Тертя в механізмах і машинах
Обзор: При дослідженні фізичних основ явища тертя розрізняють внутрішнє та зовнішнє тертя. Внутрішнє тертя – явища, які відбуваються у твердих, рідинних та газоподібних тілах при їх деформації і які призводять до необоротного розсіювання енергії.
Бесплатно
Просмотр: эта статья прочитана 2399 раз

rar

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык


    При дослідженні фізичних основ явища тертя розрізняють внутрішнє та зовнішнє тертя. Внутрішнє тертя – явища, які відбуваються у твердих, рідинних та  газоподібних тілах при їх деформації і які призводять до необоротного розсіювання енергії.
Зовнішнє  тертя – явище опору  відносному переміщенню, яке виникає між двома тілами у зонах зіткнення поверхонь по дотичним  до них і яке супроводжується дисипацією енергії.
Сила опору при відносному переміщенні одного тіла по поверхні другого під дією зовнішньої сили, тангенціально напрямленої до загальної границі між цими тілами, має назву сила тертя.Матеріал, який вводиться на поверхню тертя для зменшення сили тертя та інтенсивності зносу, називається змащувальним матеріалом. Підведення змащувального матеріалу до поверхні тертя навивають змащуванням.
В залежності від стану поверхні тертя ковзання буває:
    сухе  – тіла безпосередньо торкаються один одного (без змащення),
    граничне – тіла розділені мастилом, але не по всій поверхні,
    рідинне –  тіла розділені об’ємом мастила.
В залежності від  характеру відносного руху розрізняють:
    тертя ковзання,
    тертя кочення.
Тертя ковзання має місце при відносному русі двох тіл, швидкості яких у точці контакту різні. Воно обумовлене двома факторами:
    шорсткістю поверхонь,
    силами міжмолекулярної взаємодії між двома тілами.
Тертя кочення виникає  у вищих кінематичних парах, швидкості яких у точка дотику однакові за величиною та напрямком. Воно обумовлене:
    деформацією реальних тіл,
    явищем переміщень на поверхні тіл,
    явищем міжмолекулярної взаємодії,
    наявністю відносного ковзання.
У зоні зіткнення  нерухомого циліндру  та площини виикає місцева деформація контактного стиску, напруження розподіляються по еліптичному закону і лінія дії рівнодіючої N цих напружень співпадає з лінією дії сили навантаження циліндру  Q . При перкочуванні циліндру розподілення навантаження стає несиметричним з максимумов зміщеним у сторону руху. Рівнодіюча N зміщена на величину k – плечо сили тертя кочення, яка ще має назву коефіцієнт тертя кочення та має розмірність довжини (см). При коченні необхідно перебороти момент тертя кочення:
    Негативними  наслідками тертя в механізмах є не тільки зменшення ККД, а й зношення механізмів.
Зношення – це зміна розмірів та зазорів у кінематичних парах.
Крива зношення від часу роботи :
Процес зношення має три етапи:
    обкатка машини – швидке зношення,
    стале зношення,
    аварійне зношення – швидкість зношення різко зростає.
Методи замирювання зношення:
    лінійне
    об’ємне,
    вагове.
В залежності від конструкції кінематичних пар та умов експлуатації зношення буває:
1. Захват першого роду –має місце у випадку тертя кочення і тертя ковзання. Основна причина – реальне навантаження перевищує допустиме .На поверхні тертя виникають спочатку пружні деформації, які переходять у пластичні, зривається верхній шар металу і розмазується по поверхні.
2. Захват другого роду – викликаний підвищеними температурами в зоні тертя. Має місце у випадку тертя ковзання. Наслідки ті ж самі, що у першому випадку.
3. Основне зношення – має місце у випадку тертя кочення. Наслідки: виривається частина металу з поверхні, і утворюється лунка (оспини). Основною причиною є значне питоме навантаження, що змінюється за циклічними знаками.
4. Абразивне зношення – має місце у випадку тертя ковзання. Основна причина – пил, що попадає у зону тертя.
5. Окислювальне зношення – має місце у вологому середовищі. Особливо велике окислювальне зношення при роботі у морській воді.

Размер 116kb


    Если вдруг у вас возникла боль  в суставах то не стоит на это не обращать внимание, а необходимо сразу начать эффективный курс лечения препаратом Терафлекс Адванс, который быстро уменьшает боль и начинает стимуляцию обновление хрящевой ткани.

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...