Зубчасті механізми
Обзор: Зубчасті механізми – механізми, в яких передача руху від однієї ланки до іншої відбувається за допомогою зубців, які нанесені на поверхню ланки.
Бесплатно
Просмотр: эта статья прочитана 3832 раз

rar

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

            Зубчасті механізми – механізми, в яких передача руху від однієї ланки до іншої відбувається за допомогою зубців, які нанесені на поверхню ланки.
Вони отримали широке використання в техніці: кінематичних передачах, приборах тощо.
Переваги і недоліки.
Переваги:
1. Компактність.
2. Можливість передавати великі потужності (до 1000 кВт).
3. Найбільші швидкості обертання (до 30 м/с).
4. Сталість передатного відношення.
5. Найбільший ККД (0,98..0,99 в одній ступіні).
Недоліки:
1. Неможливість передачі на великі відстані.
2. Жорсткість передачі (неможливість охоронити механізм від перевантаження ( поломка зубів).
3. Гучність.
4. Необхідність забезпечення змащенням, низька зносостійкість.
 Класифікація.
По розташуванню валів:
1. с паралельними осями (циліндричні з внутрішнім і зовнішнім зачепленням),
2. с пересічними осями (конічні),
3. з перехресними осями (гвинтові, гепоїдні, черв'ячні, колесо-рейка).
За розташуванням зубців:
1. прямозубі,
2. косозубі.
За формою профілю зубців:
1. евольвентні – найбільш поширені, (Ейлер, 1760 р.)
2. кругові – велика навантажувальна здатність (в 1,5..1,7 разів вище, ніжу косозубих циліндричних), але складні у виготовлені (Новиков, 1954 р.)
2. циклоїдальні ( в годинниках).
            Якщо радіус одного колеса дорівнює нескінченності, то колесо обертається на рейку. Рейкове зачеплення використовують при необхідності перетворення обертального руху на поступальний. Головною перевагою внутрішнього зачеплення є те, що  зуб більшого колеса має  вигнутий профіль, а зуб меншого колеса опуклий профіль. При цьому навантаження будуть меншими у порівнянні з зовнішнім зачепленням.
            Передачі косозубі мають більшу навантажувальну здатність у порівнянні з прямозубими. Одна у цих передачах   існує осьове зусилля,  яке потребує використовувати  більш складні опори валів – упорно-радіальні чи конічні роликові підшипники. Щоб компенсувати осьові зусилля використовують здвоєні косозубі передачі (використовують у тепловозах) шевронні передачі ( більш висока навантажувальна здатність, але складні у виготовленні).
            При осях, які перетинаються, використовують конічні. Зубці бувають прямими, тангенціальними, круговими. Навантажувальна здатність низька (75% від циліндричної передачі).  Якщо осі перехрещуються доцільно використовувати черв’ячну передачу, яка складається з черв’яка (гвинт) та черв’ячного колеса. Переваги черв’ячної передачі: велике  передаточне відношення (до 80), недоліки: низький ККД, нагрів передачі, що потребує додаткової вентиляції. Гепоїдна передача зовні нагадує конічну, але осі її перехрещуються.
            По профілю зубців найбільш поширені евольвентні передачі.
Евольвента – траєкторія точки, що лежить на прямій і може бути отримана у результаті кочення прямої по основному колові без ковзання. Окружність радіусом rb розгортка якої є евольвентою, моє назву основна.  Якщо основну окружність з радіусом rb замінити циліндром,  а пряму АВ на площину, то отримаємо евольвентну поверхню зубця.
Основна теорема зачеплення – теорема Вілліса
            Зачеплення бокових профільних зубців зубчастих коліс буде безперервним зі сталим передаточним відношенням, якщо загальна нормаль до бокових профілів зубців ділить міжосьову відстань на частини зворотно пропорційні кутовим швидкостям, а точка перетину загальної нормалі з лінією центрів займає постійне положення. Вона виражається відношенням: де і12 – передаточне відношення пари зубчастих коліс.
Передаточне число u – це передаточне відношення у напрямку силового потоку.
Полюс зачеплення (Р) – точка перетину загальної нормалі з лінією центрів.
Окружності, які проходять через полюс зачеплення мають назву – основні окружності. У процесі обертання зубчастих коліс ці окружності котяться одна по одній без ковзання. У передачах виготовлених без зміщення ріжучого  інструменту основні окружності співпадають з ділильними. Загальна нормаль n-n  має назву лінія зачеплення, тому усі точки контакту зубців завжди знаходяться на цій лінії.
            Кут між загальною нормаллю і загальною дотичною має назву кут зачеплення. Відрізок N1N2 має назву теоретична лінія зачеплення. Дійсна лінія зачеплення лежить на перетині лінії NN з окружностями вершин відрізок ab.
За час зачеплення  пари зубців  точка бокового профілю зуба, що лежить на ділильній окружності описує траєкторію, яка називається дугою зачеплення.
Переваги евольвентних  передач:
1. можливість зміни в деяких межах  міжосьової відстані без порушення профілів, що спрягаються,
2. зачеплення колеса з будь-яким іншим колесом при однакових параметрах зачеплення,
3. можливість здійснення передачі без мертвого ходу,
4. відносно просте виготовлення коліс.

Размер 112 kb

Язык - украинский

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...